Lijsttrekster Hilde Van Laere, tijdelijk op krukken, steekt haar enthousiasme niet onder stoelen of banken. "We hebben er zeker goesting in, ik denk dat de tijdsgeest voor een kleine partij als de onze ideaal is, en dat er zeker een maatschappelijk draagvlak is voor ons ideeëngoed. Dat laat het beste verhopen voor 14 oktober. We zullen pas tevreden zijn als we twee zetels halen in de nieuwe gemeenteraad." Van Laere geeft toe dat een lijst volkrijgen niet zo eenvoudig is. "Het evenwicht mannen-vrouwen is een goede zaak, maar in de praktijk is het moeilijk om vrouwen op de lijst te krijgen. Er is bij veel mensen sympathie en overtuiging, maar daarom is het nog niet vanzelfsprekend dat je die mensen ook effectief op de lijst krijgt. Het échte engagement is soms nog een drempel." Opvallend is ook dat Groen-sp.a nagenoeg geen jonge kandidaten - beneden de 40 - over de streep heeft kunnen trekken. 

De opvallendste en bekendste Lochristinaar die zich politiek engageert voor Groen-sp.a is BV-fotograaf Filip Naudts (49). "Ik heb het nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik al altijd Groen gestemd heb, mensen weten dat van mij", vertelt hij. "Al had men daar de laatste tijd misschien een verkeerd beeld van omdat ik beroepshalve N-VA-burgemeesters heb gefotografeerd." Naudts zegt dat hij nooit eerder politiek werd benaderd in Lochristi. "Hilde belde mij nu zelf, en ik heb haar niet meer dan vier uur bedenktijd gevraagd. Groen-sp.a verdient volgens mij zeker twee zetels in de gemeenteraad hier", stelt hij. 

Groen-sp.a focuste bij de voorstelling vooral op klimaat en energie: het kartel wil een tweede burgemeestersconvenant en wil van Lochristi een klimaatneutrale gemeente maken. Dat thema is dan weer onlosmakelijk verbonden met het mobiliteitsverhaal. Voetgangers en fietsers moeten comfort krijgen, en het openbaar vervoer moet efficiënter worden. Mobiliteit is op zijn beurt nauw gelinkt met ruimtelijk beleid, meent het groenrode kartel dat ook de stem van adviesraden luider wil laten klinken. 

"We merken dat de meerderheid de voorbije jaren ook uit onze ideeën heeft geput, met standpunten die eerder lijnrecht tegenover die van henzelf stonden", aldus Dimitri Van den Bossche. "Wij hebben nog veel meer ideeën, en willen die het liefst gerealiseerd zien door zelf het beleid mee te sturen."

De volledige kandidatenlijst voor Groen-sp.a: 1.Hilde Van Laere, 2. Dimitri Van den Bossche, 3.Cyrielle Schmitz, 4. Kristel Remue, 5.Didier Van den Meersschaut, 6.Anne-Marie Vanhee, 7. Wim Bracke, 8.Willy De Kerpel, 9. Hugo Polfliet, 10.Linda Van der Wildt, 11. Luc De Bruyne, 12.Dirk De Medts, 13. Maaike De Smet, 14.Magdalena De Groote, 15. Marnix Hoste, 16.Gaston De Belder, 17.Miet Coens, 18.Nicole Huylebroeck, 19. Koen De Paepe, 20.Franky De Muynck, 21. Filip Naudts, 22.Joost Sneyders, 23. Trees De Brabander, 24.Rachel De Rudder, 25. Magda Elbers, 26. Marleen Rogiers, 27. Freddy Milo.