Kinderrechtencommissaris: ‘Ook veel positieve verhalen in jeugdinstellingen’
Bruno Vanobbergen Foto: Photo News

Er zijn enkele ‘bijzonder verontrustende situaties’ aan het licht gekomen, ‘maar de verslagen bevatten ook veel positieve verhalen.’ Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen op reageert op de verslaggeving over een rapport over de Vlaamse jeugdinstellingen. ‘Dit voorstellen als “vernietigend” is niet ernstig.’

Willekeurige regels en slechte praktijken. Daarover getuigden jongeren in jeugdinstellingen aan de zogeheten maandcommissarissen. Dat zijn burgers die vrijwillig elke maand één gesloten jeugdhulpvoorziening bezoeken, met als doel het welzijn van de betrokken jongens en meisjes te verbeteren.

Een jongere zei dat hij drie maanden langer in de voorziening moest blijven, louter omdat zijn begeleiders en zijn jeugdconsulent geen ruimte in hun agenda vonden om tijdig een evaluatierapport voor de jeugdrechter te schrijven. Een meisje zei dat ze twee weken moest wachten voor ze naar de Zelfmoordlijn mocht bellen.

Bruno Vanobbergen is behalve kinderrechtencommissaris ook voorzitter van de Commissie van Toezicht, waarin de maandcomissarissen zetelen. De verslagen zijn volgens Vanobbergen niet louter negatief. ‘Ze voorstellen als “vernietigend rapport” is niet ernstig.’ Volgens Vanobbergen loopt er wel degelijk veel goed, en gaan de betrokken instellingen aan de slag met de klachten.

Vanobbergen onderstreept dat er nog geen officieel rapport is afgeleverd over de Vlaamse jeugdinstellingen. De verslagen zijn een bundeling van rapporten van de maandcommissarissen, waar zowel de positieve als negatieve praktijken worden besproken.

Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht werd in het voorjaar van 2017 door het Vlaams Parlement opgericht om extra toezicht te organiseren voor de Vlaamse jeugdvoorzieningen. De bezoeken van de maandcommissarissen zijn gestart in januari 2018.

Het tussentijdse verslag van de maandcommissarissen zal op woensdag 12 september besproken worden in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.