Alleen namaakwapens voor speciale eenheden
Foto: put
De politie mag bij tactische schiet­oefeningen voortaan geen echte wapens meer gebruiken. Alleen nog speciale, ongevaarlijke oefenwapens: van paintballgeweren tot plastic replica’s van echte wapens.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil drama’s voorkomen, zoals dat bij de Speciale Eenheden in april dit jaar toen een agent tijdens een oefening in Tienen werd neergeschoten. Verscheidene agenten namen er deel aan een rollenspel, waarbij er ‘goeden’ en ‘slechten’ waren aangeduid en onder meer een verdachte auto moest worden gestopt. De agenten die deelnamen aan de simulatieoefening gebruikten hun echte wapens, voorzien van blanco oefenmunitie. Maar in het magazijn van een van de wapens bleef een echte kogel achter. Met dramatische gevolgen: een jonge agent die stage liep bij de Speciale Eenheden werd in de buik geraakt en blijft levenslang gehandicapt. Alle dergelijke oefeningen zijn sindsdien opgeschort.

Jambon eist in een ministeriële rondzendbrief dat alle politiekorpsen dergelijke tactische oefeningen voortaan op een veiligere manier organiseren. ‘De nadruk ligt bij dergelijke oefeningen toch eerder op de tactiek, dan willen we geen levens in gevaar brengen door echte wapens te gebruiken’, aldus de woordvoerder van Jambon.

Paintballgeweren

‘Concreet zullen dergelijke oefeningen alleen nog mogen gebeuren met speciale ­oefenwapens, waar geen echte munitie mee kan worden afgevuurd’, aldus ACV-vakbondsafgevaardigde Joery Dehaes. Het gaat dan om professionele paintballgeweren, airsoftwapens of echte wapens die goed zichtbaar onklaar zijn gemaakt, doordat bijvoorbeeld de loop is vervangen. Mogen ook worden gebruikt: wapens die uit plastic zijn nagemaakt. ‘Samengevat: bij dergelijke oefeningen mag in de verste verte geen echt wapen in de buurt komen.’ 

Volgens zowel minister Jambon als de vakbonden is het voor agenten – ook die van de Speciale Eenheden – perfect mogelijk om met dergelijke oefenwapens even goed te trainen. ‘De grote wapenfabrikanten hebben van elk wapen een oefenvariant, die alleen blanco munitie of verfkogels kan afvuren, maar die voor het overige qua gewicht en afmetingen perfect overeenkomt met de echte wapens’, zegt Dehaes. Ondanks het gebruik van onschuldige wapens blijft het dragen van een kogelwerende vest verplicht.

In schietstanden kan nog wel met echte munitie worden geoefend. ‘Maar dat gebeurt dan in streng gecontroleerde omstandigheden, waarbij er sowieso alleen op een doel wordt geschoten’, zegt het kabinet-Jambon.