Zestien leerlingen, zes leerkrachten: bijzondere nieuwe school voor Brugge
Element is te vinden op de Oorlogsvrijwilligerslaan in Brugge Sint-Andries Foto: DDJ

In Brugge opent vandaag Element, een secundaire school voor jongeren met een normale intelligentie die te kampen krijgen met gedragsproblemen en die emotioneel kwetsbaar zijn.

Deze eerste schooldag is extra spannend voor Annelore Delbecque, directrice van de kersverse Brugse school Element. Haar school zet in op jongeren voor wie in het traditionele onderwijs vaak te weinig omkadering is. ‘Element is een school binnen het buitengewoon onderwijs, maar voor leerlingen met normale tot hoogbegaafdheid. De leerlingen hebben bijzondere zorg nodig door hun kwetsbaarheid op het gebied van gedrag en emotionele ontwikkeling, maar hebben geen verstandelijke beperking’, aldus Delbecque.

Frustratie

Zestien leerlingen, zes leerkrachten: bijzondere nieuwe school voor Brugge
Bezielster en directrice Annelore Delbecque https://element.be

Element is het geesteskind van Delbecque. Na jaren in het reguliere secundair onderwijs en één jaar in een school voor kinderen met autismespectrumstoornis zag zij dat er nood was aan bijzonder onderwijs voor kwetsbare jongeren zonder verstandelijke beperking. ‘Als je voor een klas met 25 leerlingen staat, en twee leerlingen hebben gedragsproblemen, dan heb je als leerkracht de middelen niet om hen de juiste begeleiding te bieden. Dat is heel frustrerend, want die leerlingen worden soms van school gestuurd door hun gedragsproblemen, terwijl ze soms zelfs hoogbegaafd zijn. Die leerlingen wil ik helpen.’

Uniek in Vlaanderen

‘We volgen de normale leerplannen van het secundair onderwijs. Om zich in te kunnen schrijven, moeten leerlingen een attest type drie kunnen voorleggen, dat wordt uitgereikt door een psychiater. Daarnaast moet het CLB van mening zijn dat de leerling een aso-richting kan volgen. Wij hebben immers geen B-stroom.’

Vlaanderen telt geen gelijkaardige scholen die louter een A-stroom (aso, tso, kso) aanbieden. ‘Dit is uniek in Vlaanderen. Er zijn wel andere scholen die starten met een A-stroom in het eerste jaar, maar in latere jaren overschakelen naar bso. Wij willen net die leemte opvullen, en een volwaardige A-stroom bieden.’

Zestien plaatsen, dertien leerlingen

Element telt dit jaar zestien plaatsen in het eerste middelbaar. ‘We hebben nog drie vrije plaatsen. Onze maximumcapaciteit zit op zestien, al zijn we blij dat we nog drie vrije plekken hebben. In de loop van september lopen immers vaak extra aanvragen binnen.’ Element biedt dit jaar enkel het eerste middelbaar aan, maar plant een jaarlijkse uitbreiding.

‘Elk jaar voegen we een jaar toe. Volgend jaar komt 2A erbij, met opnieuw zestien leerlingen. Het is de bedoeling om vanaf het derde middelbaar verschillende studierichtingen aan te bieden, naargelang de talenten en interesses van onze leerlingen. In de eerste plaats bieden we aso-onderwijs aan. Tso en kso zouden eventueel ook kunnen, maar bso niet. Dat is een andere doelgroep.’

Overal inspiratie

De directrice bezocht maar liefst 25 scholen op zoek naar inspiratie voor Element. ‘Om eerlijk te zijn ben ik overal gaan ideeën gaan stelen om te integreren in onze school. Er zitten bijvoorbeeld Freinet- en Steinerinvloeden in, al zijn we geen Freinet- of Steinerschool: de inspiratie komt van overal.’

Element biedt geen traditionele vakken aan, maar werkt met modules: ‘taal & cultuur’, ‘move & music’, ‘creatief denken & doen’, ‘wiskunst’ (plastische opvoeding en wiskunde), ‘life’ (inspelen op gedrag, gevoelens en talenten) en ‘salsa’ (een alternatief voor religie of levensbeschouwing).

Om de leerlingen te begeleiden kan de school een beroep doen op een lerarenkorps van zes leerkrachten, waaronder vier fulltime, en een zorgcoach. Dat lijkt een aanzienlijk kostenplaatje, al zullen de ouders het niet in hun portemonnee voelen. ‘Het is een school uit het Gemeenschapsonderwijs, dus wij krijgen ons budget uit de scholengroep. Dat budget wordt berekend op basis van het aantal leerlingen en de oppervlakte van de school. Dat geeft ons een eerder klein budget, maar de extra omkadering wordt zeker niet doorgerekend aan de leerlingen. We zijn creatief om de kosten te drukken. Zo werken we enkel met eigen cursussen, zodat de ouders geen boeken moeten aankopen.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig