Frankrijk gaat terug naar school, maar zonder smartphone
Foto: BELGA

In Frankrijk zijn maandagmorgen meer dan twaalf miljoen leerlingen weer door de schoolpoort gestapt. Nieuw dit schooljaar is echter dat smartphones niet meer zijn toegelaten in het basisonderwijs en de eerste drie jaren van het middelbaar onderwijs.

Eind juli is een wetsvoorstel gestemd dat het gebruik van smartphones en tablets verbiedt in het basisonderwijs en de drie eerste jaren van het middelbaar onderwijs in Frankrijk. Meerdere colleges hanteerden het verbod al jaren in de praktijk, maar nu kunnen de directies terugvallen op de wet. Uitzonderingen op het verbod kunnen voor educatieve doeleinden en als hulpmiddelen voor leerlingen met een handicap.

De lycea, voor leerlingen vanaf vijftien jaar, hebben de mogelijkheid het verbod geheel of gedeeltelijk ook toe te passen. De maatregel heeft tot veel debat in Frankrijk geleid.

Geen verbod in Vlaanderen

In Vlaanderen zit zo’n verbod er niet aan te komen. ‘In plaats van een verbod in te voeren, is het meer aangewezen om jongeren op school te leren omgaan met de smartphone’, zegt Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De minister wijst erop dat digitale vaardigheden een belangrijke plaats innemen in de nieuwe eindtermen.