Gelijke kansen hoeven niet te botsen met onderwijs op niveau
Het Lucerna-college in Antwerpen (archiefbeeld) Foto: Jimmy Kets
Nivelleren naar boven kan wel degelijk. Vooral het katholieke net is daar succesvol in.

Bij de start van het nieuwe schooljaar staat de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs overal ter discussie. De analyse dat het niveau te laag ligt door een te grote focus op gelijke kansen – het idee dat iedereen over de lat moet – raakt duidelijk een gevoelige snaar.

In hun nieuwe boek De (her)vormende school komen de economen Kristof De Witte (KU Leuven) en Jean Hindriks (UCL) tot de vaststelling dat landen die erin slagen hun leerlingen te doen klimmen op de sociale ladder, tegelijkertijd ook betere schoolse prestaties bekomen. Excelleren en nivelleren staan dus helemaal niet haaks op elkaar.

Katholieke net vs. GO!
‘Vlaanderen blinkt vooralsnog uit in ongelijkheid’, stellen De Witte en Hindriks eerst vast. De sociaal-economische rijkdom van de ouders is nog te veel een indicator van het rapportcijfer.

Maar scholen die, zo blijkt uit hun onderzoek, het niveau constant hoog genoeg houden, veel aandacht besteden aan vaardigheden en knowhow, hooggekwalificeerde leraren inzetten en een gedifferentieerde pedagogische aanpak op maat van ieder kind hanteren, zullen zowel goed scoren op gelijke kansen als op kwaliteit.

In het vrije net – voornamelijk het katholiek onderwijs – presteert 38 procent van de scholen die deelnamen aan het Pisa-onderzoek, bovengemiddeld op beide bovenstaande domeinen. In het officiële net – bekend van onder meer het Gemeenschapsonderwijs – is dat 12 procent. 

Bart De Wever
In een gesprek met deze krant verklaarde Dirk Van Damme, het hoofd van de onderwijsdivisie van de Oeso, dat ‘het de meest kwetsbare leerlingen zijn die de prijs betalen van een lage kwaliteit’. Hij pleitte ook voor een beter kwaliteitsbeleid in het Gemeenschapsonderwijs (Zie 'Smileys in plaats van punten? Waanzin). Deze resultaten sluiten daarop aan.

De dalende onderwijskwaliteit doet ook bij N-VA-voorzitter Bart De Wever alarmbellen afgaan. Volgens hem moet zijn partij in de volgende regeerperiode nog zwaarder wegen op het onderwijsthema. Daarmee maakt hij van onderwijs een inzet van de Vlaamse verkiezingen van volgend jaar. De partij wil nog deze regeertermijn werk maken van een betere algemene en vakkennis van de studenten die aan de lerarenopleiding beginnen.