Regering stelt voor laagste werkloosheidsuitkeringen op te trekken
Denis Ducarme Foto: BELGA

De regering zal aan de sociale partners voorstellen om de laagste werkloosheidsuitkeringen op te trekken door de welvaartsenveloppe te gebruiken. Dat zei minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme zondag op RTL-TVi.

De regering raakte het voor het zomerreces eens vanaf begin volgend jaar de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen geleidelijk in te voeren. Dat principe houdt in dat werklozen tijdens een eerste periode van zes maanden een hogere uitkering krijgen, die dan nadien sneller daalt. De maatregel maakt deel uit van de arbeidsdeal, waarmee de regering de mismatch op onze arbeidsmarkt wil aanpakken.

De versnelde degressiviteit houdt in dat de werkloze zich sneller in de derde periode bevindt waar hij enkel een forfait krijgt, die varieert in functie van de gezinssituatie. De vakbonden hekelden die maatregel, want volgens hen leidt die sneller tot armoede. Voor een alleenstaande zal dat forfait in die derde periode maandelijks nog maar 1.031 euro bedragen, onder de armoededrempel.

‘Dat is erg laag en daar zijn we ons van bewust’, aldus Ducarme. ‘Daarom zal de regering aan de sociale partners voorstellen om de laagste werkloosheidsuitkeringen te herwaarderen.’

De socialistische vakbond twijfelt echter aan de oprechtheid van de regering. De vakbond verwijst naar verklaringen van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir in oktober, die sceptisch stond tegenover de mogelijkheid om de sociale minima te verhogen tot het niveau van de Europese armoededrempels.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig