Raadkamer vindt beroep Servisch gezin tegen opsluiting ongegrond
Foto: Bart Dewaele

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) reageert vrijdag opgetogen over de beslissing van de Raadkamer over de opsluiting van gezinnen met kinderen. Het beroep van het Servische gezin is volgens de Raadkamer ongegrond, stelt Francken op Twitter.

Francken reageert vrijdag opgetogen over de beslissing van de Raadkamer van Antwerpen over de opsluiting van gezinnen met kinderen. Het beroep van het Servische gezin is volgens de Raadkamer ongegrond, stelt hij. Tegen deze beslissing is echter nog beroep mogelijk, aldus nog de staatssecretaris.

Francken voegt er nog aan toe dat de Raadkamer zich principieel uitspreekt over de opsluiting van kinderen en dat ze de aangehaalde schendingen van artikels 3, 5 en 8 van het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens (EVRM) weerlegt.

Sinds midden augustus verblijft er een Servisch gezin in de nieuwe woonunits van het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Dat zorgde voor heel wat protest. Vorige week trokken nog vijftien middenveldorganisaties naar de Raad van State om de schorsing en opheffing te vragen van het koninklijk besluit dat de modaliteiten van opsluiting van deze gezinnen regelt.

Maar volgens staatssecretaris geeft de Raadkamer hem nu over ‘de volledige lijn’ gelijk. ‘De weg ligt juridisch open. We werken verder’, geeft Francken nog aan.

Drie procedures

Op 22 augustus verwierp de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het verzoek van het gezin tot schorsing van de uitwijzing, maar een nieuwe asielaanvraag zorgde voor nieuw uitstel van de uitwijzing.

In de zaak lopen drie procedures. Zo is de moeder een nieuwe asielprocedure gestart in naam van haar dochtertje van zes. Die procedure loopt momenteel nog. Daarnaast had zij nog een eenzijdig verzoekschrift ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen. Het is in die procedure dat de raadkamer beslist heeft dat de klacht ongegrond is. Hiertegen is evenwel nog beroep mogelijk bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI), zo verduidelijkt Francken. Volgens hem kan dit vrij snel gaan. Tenslotte is er dan de procedure bij de Raad van State, maar die kan gemakkelijk een jaar duren.