Brussels parket opent onderzoek naar politieraadslid Anderlecht
Alain Kestemont Foto: La Nouvelle Gazette

Het parket van Brussel opent een onderzoek naar een politieraadslid van Anderlecht wegens schending van het beroepsgeheim. Raadslid Alain Kestemont (Défi) verklapte in La Dernière Heure informatie uit het gerechtelijk onderzoek naar de rellen in de wijk Peterbos.

Het artikel op de website van La Dernière Heure gaat over de mensen en middelen die ingezet worden om de problematiek van Peterbos aan te pakken. De Anderlechtse probleemwijk werd de afgelopen maanden geplaagd door onder meer vechtpartijen en stenengooiende jongeren.

Kestemont zegt in het artikel dat er telefoontaps lopen. ‘Het hoeft geen betoog dat uitleggen in de media dat er telefoontaps lopen, het gerechtelijk onderzoek ernstige schade toebrengt’, stelt het parket in een persbericht. ‘Wanneer men die informatie naar buiten brengt, schendt men het geheim van het onderzoek.’

Het Brussels parket wil ook achterhalen in welke mate de heer Kestemont anderen heeft aangezet dit geheim te schenden. Het opent daarvoor een opsporingsonderzoek.

Anonieme brief

Het parket vraagt zich ook af welk belang Alain Kestemont heeft bij het verspreiden van deze informatie. ‘Voor de volledigheid herinneren wij u aan het principe van het vermoeden van onschuld dat geldt voor eenieder die het voorwerp uitmaakt van een lopend onderzoek’, besluit het parket.

In een reactie zegt Kestemont dat hij een anonieme brief zou hebben gekregen waarin iemand hem meldt dat er zeven agenten ingezet worden om telefoongesprekken uit te tikken. Deze agenten kunnen niet op het terrein worden ingezet. Hij heeft hierover een schriftelijke vraag ingediend en heeft de gewoonte om zijn vragen op Facebook te zetten. De politicus beweert dat hij nooit gezegd heeft dat de afgeluisterde gesprekken kaderden in het onderzoek naar de incidenten in de wijk Peterbos.