Lieven Boeve: ‘Kritiek over verlies van lesuur Nederlands is schrale discussie’
Foto: BELGA

‘De discussie die we nu meemaken over het wegvallen van een lesuur Nederlands, door het vak mens en samenleving, is een schrale discussie.’ Dat zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Eerder deze week brak heisa los toen bekendraakte dat in de eerste graad van het middelbaar een uur Nederlands zou ingeruild worden voor het vak mens en samenleving, dat in het eerste jaar twee uur zal worden onderwezen.

‘Die discussie gaat voorbij aan de complexiteit van wat achter die beslissing zit’, vindt Boeve. ‘Het is in mijn ogen een symbooldiscussie zoals er vaak gevoerd worden, zonder te weten waarover het allemaal gaat.’

‘Waar gaat het in feite over? Het gaat over 27 uren algemene vorming waarin wij een hele reeks eindtermen moeten bereiken’, legt de topman van het vrije net uit. ‘De school heeft nog vijf bijkomende uren die ze strategisch kan inzetten. Zo kan het weggevallen uur Nederlands gecompenseerd worden voor wie dat nodig heeft. Dat doen we nu ook voor andere vakken.’

Deze wijziging in het curriculum werd volgens Boeve uitgebreid besproken in de directiecommissie, de adviesraad secundair onderwijs en in de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze werd gecommuniceerd in de lente en daarna volgde een informatieronde in heel Vlaanderen waarbij alle directeurs geïnformeerd werden. ‘Die directeurs weten dus waarom wij dit doen’, zegt Boeve. ‘Die directeurs hoor je nu ook geen kritiek geven.’

Leraars Nederlands willen helpen met nieuw vak

‘Teksten begrijpen doe je overigens niet alleen in de les Nederlands’, is het antwoord van Boeve aan wie zich opwindt over het verlies van dat uur Nederlands. ‘We maken een taalbeleid voor de hele eerste graad waarin de vaardigheid van begrijpend lezen in álle lessen aan bod zal komen. We gaan via onze leerplannen immers dwars- en kruisverbanden leggen tussen verschillende vakken.’

‘Weet u dat ik zelfs vragen toegestuurd krijg van leraren Nederlands die me schrijven dat ze zich actief willen inzetten voor het vak mens en samenleving?’, besluit Boeve. ‘En gelijk hebben ze!’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in