Belgen voor het eerst in tien jaar minder rijk
Foto: Photo News
We sparen minder, terwijl onze schulden oplopen. ‘Op lange termijn kan dat problematisch zijn voor de vermogensopbouw voor na het pensioen.’

Na tien jaar onafgebroken groei is het netto finan­ciële vermogen van de Belgen in het eerste kwartaal van dit jaar gedaald. Een gemiddeld gezin schoot er 2.500 euro bij in. Dat stelt ING vast in een analyse van cijfers die door de Nationale Bank zijn gepubliceerd. Het netto financiële vermogen bestaat uit de financiële bezittingen na aftrek van de schulden.

De daling heeft te maken met een samenloop van omstandig­heden. Er wordt minder gespaard, de beurs deed het minder goed en de schulden bleven stijgen. Vooral dat laatste weegt door: met een toename van 12 miljard in een jaar tijd gingen de schulden van de gezinnen in vijf jaar niet zo snel omhoog.

De stijging van de schuldgraad wordt vooral veroorzaakt door de graagte waarmee de gezinnen nog steeds woonkredieten afsluiten. De Nationale Bank heeft in haar rol van toezichthouder al herhaaldelijk gewaarschuwd dat de banken te gul zijn met kredieten. De kapitaaleisen zijn met het oog daarop strenger gemaakt.

'Kan problematisch worden

Op de daling van het vermogen in het eerste kwartaal moeten we ons niet blindstaren, zegt ING-econoom Julien Manceaux, medeauteur van de studie. Die is deels het gevolg van kortetermijnschommelingen. Maar op lange termijn is de afnemende spaarzin van de huishoudens wel zorgelijk. Vorig jaar spaarden de Belgen 6 miljard, maar half zoveel als het jaar voordien. Over de voorbije vijftien jaar werd jaarlijks gemiddeld 25 miljard opzijgezet.

Manceaux: ‘De aangroei van het spaargeld neemt af. Dat kan problematisch worden in het licht van de vermogensopbouw voor na het pensioen. Zeker in combinatie met de oplopende schulden.’

Geruststellend is wel dat de ­totale vermogens nog altijd hoog zijn. Exclusief vastgoed bezit een gezin netto gemiddeld 215.000 euro. Veel Belgen zijn bovendien eigenaar van hun woning. Die waarde maakt geen deel uit van het financiële vermogen dat ING heeft onderzocht. Ongeveer de helft van het vermogen van de huishoudens bestaat nu uit vastgoed, schat Manceaux. Enkele decennia geleden was dat nog maar een derde. Het huizenbezit dempt de finan­ciële ongelijkheid in België, stelt ING vast. Als alleen naar de financiële activa wordt gekeken, is de vermogensongelijkheid groot; als ook woningen worden meegenomen, is het vermogen in België net egaler verdeeld dan in andere landen.