‘Properder lucht sinds circulatieplan’
Gent weert auto's uit het centrum van de stad. Foto: Belga
Sinds de invoering van het circulatieplan daalde de hoeveelheid stikstofdioxide in de Gentse stadslucht met een vijfde. Dat leren nieuwe metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De N-VA blijft bedenkingen hebben bij het circulatieplan.

Anderhalf jaar na de invoering van het circulatieplan van schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) zijn er voor het eerst objectieve metingen over de impact van dat plan op de stadslucht. Die tonen dat het omstreden plan de luchtkwaliteit geen kwaad heeft gedaan.

De VMM deed op vraag en kosten van de stad metingen van de hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) vóór en na het circulatieplan. Dat gebeurde met proefbuisjes in twintig straten, drukke en minder drukke. Om de impact van het weer uit te schakelen, werd twee keer over een lange periode gemeten: van 2 juni 2016 tot aan de start van het circulatieplan op 3 april 2017 en daarna nog eens een jaar, tot 4 april 2018.

De resultaten, die De Gentenaar kon inkijken, tonen een positieve evolutie. Gemiddeld is de hoeveelheid gemeten stikstofdioxide in de twintig straten voor en na april 2017 afgenomen met 18 procent. Dat komt neer op 7,4 microgram per m³.

Op geen enkel meetpunt is een stijging te zien, ook niet op de R40, de kleine stadsring.

De VMM vergeleek de Gentse metingen met de rest van Vlaanderen. Daar was in dezelfde periode een gemiddelde daling van 3,7 microgram per m³ te zien, vooral door de algemene vergroening van het wagenpark. In Gent-centrum is de daling dubbel zo groot. ‘Een sterke indicatie dat er een aanzienlijk lokaal effect is’, concludeert de VMM. Dat effect? Het circulatieplan.

Er is alleen gemeten op stikstofdioxide, omdat dat de beste indicator vormt voor verkeer, zegt de VMM. Fijn stof kan bijvoorbeeld ook afkomstig zijn van houtkachels of landbouw.

Lage-emissiezone

‘Deze resultaten zijn het beste bewijs dat het circulatieplan werkt’, zegt schepen van Milieu Tine Heyse (Groen). ‘De volgende belangrijke stap is de invoering van een lage-emissiezone op 1 januari 2020. De meest vervuilende wagens worden dan geweerd uit de stad.’ 

'De fiets of niets'

Op Radio 1 bleef de N-VA vanmorgen bedenkingen formuleren tegen het circulatieplan. Lijsttrekker Anneleen van Bossuyt: 'Natuurlijk zijn we blij met de resultaten van het onderzoek. Maar die waren ook voorspelbaar als je mensen bijna verhindert in de stad te rijden. Het stadsbestuur huldigt het principe "de fiets of niets".'

De N-VA blijft vinden dat het circulatieplan moet worden aangepast. Enkele knips moeten ongedaan gemaakt worden en Gent moet meer inzetten op park & rides, op deelfietsen, deeltaxi's. Want nu zijn de mensen in de deelgemeenten de klos. 'Er komen meer toeristen naar Gent, maar de mensen uit de deelgemeenten, toch ook Gentenaars, vermijden de stad. En dat voelt de middenstand. Gent is niet meer bereikbaar voor iedereen: ouderen en mensen met een beperking vallen uit de boot', aldus Van Bossuyt.