Jongste burgemeester van ons land in emotionele Facebook-video: “Als een broze tak aan een boom ben ook ik soms kwetsbaar en breekbaar”
Francesco Vanderjeugd. Foto: STEFAAN BEEL

Francesco Vanderjeugd, sinds 2013 de jongste burgemeester van ons land, heeft in een emotionele Facebook-video gezegd dat hij het noodgedwongen kalmer aan gaat doen. “Net als een broze tak aan een boom ben ik ook soms kwetsbaar en breekbaar”, aldus de 30-jarige Open VLD’er.

Francesco Vanderjeugd (Open VLD) werd in 2013, toen hij nog maar 25 was, verkozen tot burgemeester van Staden. Een jaar later werd hij ook Vlaams Parlementslid.

Dinsdagavond richtte hij zich via Facebook tot de bewoners van Staden. Hij kondigde aan het rustiger aan te gaan doen. “Want ik ben op een punt gekomen dat ook mijn veerkracht zijn grenzen heeft bereikt. Ik ben de afgelopen jaren te vaak aan mezelf voorbijgegaan en heb te weinig aandacht geschonken aan de signalen die mijn lichaam me gaf”, luidt het onder meer.

Zijn volledige relaas:

“Beste Stadenaar,

Samen hebben we de afgelopen jaren heel wat meegemaakt. Als jonge gast beleefde ik alles heel intens vanop de eerste rij. Zoekend naar mijn eigen weg in het leven struikelde ik wel eens, maar echter verloor ik nooit de kracht om mijn rug te rechten en weer verder te gaan. En toch, net zoals elke broze tak aan een boom ben ik ook wel eens kwetsbaar en breekbaar. Momenteel ben ik op een punt gekomen dat ook mijn veerkracht zijn grenzen heeft bereikt en ik de afgelopen jaren te vaak aan mezelf ben voorbijgegaan en te weinig aandacht schonk aan de signalen die mijn lichaam me gaf. Dat laat nu duidelijk zijn sporen na. Daarom zal ik, in de eerste plaats voor mijn gezondheid, mijn aanwezigheidspolitiek en agenda aanpassen tot het einde van dit jaar. Dat wil zeggen dat ik niet op elke uitnodiging zal kunnen ingaan, ook al wil ik dat wel. Met de vrijgekomen tijd zal ik op zoek gaan naar mezelf, leren doseren en structuur in mijn leven inbouwen. Zo hoop ik opnieuw rust te vinden om in evenwicht en balans te komen met mezelf. Zo kan ik - indien jullie mij in oktober er opnieuw de kans toe geven - er opnieuw even gepassioneerd staan voor jullie. Op een gestructureerde manier vanaf 2019. Want ik hoop oprecht dat ik samen met mijn ploeg de komende jaren opnieuw vorm mag geven aan onze gemeente en we een vervolg mogen breien aan wat we de voorbije jaren - soms in extreem moeilijke omstandigheden - samen hebben gepresteerd. Want ik ben er zeker van dat het beste nog moet komen. Ik weet dat dit nu niet het ideale moment is, maar dit moest ik met jullie delen nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Daar hebben jullie recht op. Verder hoop en vertrouw ik erop dat ik op jullie begrip en respect kan rekenen voor mijn beslissing: om op een andere manier even goed ten dienste te staan van Staden en haar inwoners in de nabije toekomst. Ik poogde om er altijd te zijn voor jullie, nu hoop ik te kunnen rekenen op jullie steun. Weet dat ik pas zorg kan dragen als ik nu in de eerste plaats zorg leer dragen voor mezelf. Alvast bedankt voor jullie vertrouwen, begrip en respect.”