Prior begrijpt commotie niet over vrouwonvriendelijk Bijbelcitaat
Deze man las het ophefmakende Bijbelcitaat voor. Foto: rr

De prior van de Sint-Servaasparochie in Grimbergen, Johan Goossens, is verrast door de commotie rond de eredienst die gisteren op de VRT werd uitgezonden. Een eredienst waarin een bijzonder vrouwonvriendelijke tweede lezing zat.

Die tweede lezing was een fragment uit de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs. ‘Vrouwen, wees onderdanig aan uw man als de man aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de Kerk’, werd daaruit voorgelezen. ‘Hij gaf zijn leven om haar te redden. Zo moet de vrouw haar man in alles onderdanig zijn zoals ook de Kerk onderdanig is aan Christus.’

Minister van media Sven Gatz (Open VLD) vond het heel ongepast dat dit de televisie haalde en herhaalde zijn pleidooi om de uitzendingen van de erediensten te schrappen.

Op Radio 1 stelde de prior dat dit de tekst was die gisteren overal in elke katholieke kerk ter wereld werd voorgelezen. De volgorde van welke tekst wanneer wordt voorgelezen, ligt vast. Om de drie jaar komt deze tekst terug.

‘Het is gewoon een tekst uit de bijbel.’ Volgens hem is er nog nooit eerder iets te doen geweest rond deze brief van de apostel Paulus. De essentie van de brief van Paulus is, zo zegt de prior, dat 'man en vrouw elkaar graag moeten zien en elkaar moeten respecteren.'

Maar zo zegt de prior vandaag aan de VRT: 'Degenen die gereageerd hebben op de TV-uitzending hebben wellicht één zinnetje uit de tekst geplukt en uit de context gehaald. Dat stuit dan natuurlijk op onbegrip.' Prior Johan Goossens vindt het daarom jammer dat minister Gatz ook op die kar is gesprongen. (Voor alle duidelijkheid: prior Johan Goossens is niet de man die de tekst gisteren voorlas tijdens de dienst, hij is wel de verantwoordelijke van de abdijkerk waar de viering plaatsvond.)

Religieuze geletterdheid

Ook de topman van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve, stelde op Radio 1 dat hij de commotie niet begrijpt. ‘Dit is gewoon een tekst uit een oude religieuze bron.’

Hij ziet er net een argument in voor het vak godsdienst en een minimum aan ‘religieuze geletterdheid’ om dergelijke teksten in hun context te zien. 'Die teksten zijn in een andere tijd geschreven en zijn niet altijd correct volgens wat in onze tijd de norm is.'

Op de vraag of de Bijbel niet genoeg teksten bevat die een minder omstreden boodschap meegeven, antwoordde Boeve dat het belangrijk is om op deze teksten in te gaan en ze te kaderen.

De topman van het katholiek onderwijs gaf wel toe dat dat gisteren niet gebeurde in de eredienst die werd uitgezonden op tv. ‘Normaal hoort er uitleg bij zo’n lezing.’