Kledingwinkel moet boete betalen voor weigeren mannelijke sollicitant
Foto: katrijn van giel

De Leuvense arbeidsrechtbank heeft een kledingwinkel veroordeeld wegens discriminatie op basis van geslacht. De winkel wilde een vrouw aanwerven en had daarom de kandidatuur van een man geweigerd, en moet nu een schadevergoeding van zowat zes maanden loon betalen.

De rechter oordeelde dat het geslacht van de sollicitant de enige reden voor de weigering was, wat neerkomt op een vorm van discriminatie. De man had gesolliciteerd voor de functie van stockbeheerder in een kledingszaak. In een mail die de man ontving stond letterlijk dat het bedrijf op zoek was naar een ‘vrouwelijke collega’.

De man diende klacht in bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Een bemiddelingspoging mislukte, en de zaak werd voor de arbeidsrechtbank gebracht. Die oordeelde dat er discriminatie in het spel was. De winkel moet een schadevergoeding van 13.290 euro en intresten betalen, wat neerkomt op zes maanden loon, inclusief vakantiegeld en eindejaarsbonus. Het IGVM krijgt een symbolische euro.

De winkel waarvan sprake in het vonnis is ondertussen veranderd van eigenaar. De nieuwe eigenaar heeft de huidige openstaande vacature wel correct uitgeschreven voor vrouwen én mannen.

Stereotypen

‘Werkgevers zijn er nog te vaak van overtuigd dat sommige functies beter passen bij vrouwen en andere bij mannen. Die overtuigingen berusten op stereotypen en vooroordelen en moeten verdwijnen’, reageert Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het IGVM.

Volgens het Instituut werd het in deze zaak duidelijk dat het geslacht van de sollicitant de enige reden vormde voor de weigering. En dat terwijl elke weigering van aanwerving op basis van geslacht, genderidentiteit of genderexpressie een directe discriminatie vormt en dus in strijd is met de genderwet. ‘Elke sollicitant moet worden geëvalueerd op basis van objectieve criteria die gelinkt zijn aan de positie. Het staat de werkgever vrij om de volgens hem of haar meest competente kandidaat te kiezen, maar de keuze wordt beperkt door het non-discriminatiebeginsel’, luidt het.

Fysiek zwaar werk

Juridisch experte Annelies Cardon van het IGVM wijst erop dat ook een vacature alleen voor mannen uitschrijven, bijvoorbeeld voor zwaar werk, strafbaar is. ‘Je kan er in een vacature wel op wijzen dat het om fysiek zwaar werk gaat, maar als een vrouwelijke sollicitant over de juiste competenties blijkt te beschikken, mag je haar niet weigeren omwille van haar geslacht.’

Uitzondering

De enige uitzonderingen op die regel zijn de ‘wezenlijke en bepalende beroepsvereisten’, waarbij het geslacht dan een bepalende vereiste is om een functie uit te voeren. Voorbeelden daarvan zijn de vrouwelijke hoofdrol in een toneelstuk, zangeres in een musical of model.