‘50 migranten gevolgd, maar laten lopen omdat ze geen overlast veroorzaakten’
Een migrant in Kruibeke. Foto: Sebastian Steveniers

Na de politieactie gisteren in Kruibeke, waarbij 18 migranten werden opgepakt, zag het korps vannacht weer een grote groep migranten. Ze waren met vijftig. ‘Ik heb gevraagd hen te volgen. Maar omdat ze geen overlast veroorzaakten, zijn we niet tussengekomen’, zegt korpschef Wim Pieteraerens.

Staatssecretaris voor Asiel en migratie Theo Francken (N-VA) kondigde gisteren aan dat alle volwassen migranten die bij de politieactie in Kruibeke zijn opgepakt, zouden worden opgesloten. Uiteindelijk zijn elf van de achttien opgepakte migranten door de Dienst Vreemdelingenzaken opgesloten: zes in het gesloten centrum in Brugge, vijf in Vottem. Ze verklaren allemaal uit Eritrea te komen.

‘Zes zijn vastgehouden met het oog op een overname door een andere EU-lidstaat, in het kader van de Dublin-verordening. Vijf zijn vastgehouden met het oog op terugkeer naar hun herkomstland’, zegt de Dienst Vreemdelingenzaken.

Zeven minderjarigen zijn weer vrijgelaten. ‘Voor de minderjarigen werd door onze diensten doorverwezen naar de dienst Voogdij’, zegt Vreemdelingenzaken.

Het is niet duidelijk waar die minderjarigen nu allemaal zijn. Volgens Wim Pieteraerens, korpschef van Kruibeke, kreeg hij van Vreemdelingenzaken de opdracht om drie minderjarigen zonder meer vrij te laten, ‘zelfs zonder een bevel om het grondgebied te verlaten. We hebben hen terug aan de bushalte afgezet.’

Op ons tandvlees

‘De actie van gisteren heeft heel wat van onze tijd en mankracht in beslag genomen’, zegt Pieteraerens nog. ‘Tien man is 12 uur lang bezig geweest voor alle migranten aan Vreemdelingenzaken konden worden overgedragen. Vreemdelingenzaken had ons bijkomende vragenlijsten gestuurd, die veel extra werk met zich meebrachten.’

‘Ik wil erop wijzen dat we bij onze controle nog een bus hebben moeten laten rijden. Daar zaten zeker tien migranten in. Maar we hadden gewoon de capaciteit niet meer om hen ook op te pakken. Gisteren konden we maar één ploeg de baan op sturen voor andere interventies.’

‘We zitten echt op ons tandvlees’, zegt Pieteraerens. ‘Vannacht kreeg ik een telefoontje van een collega dat er vijftig migranten in de Kattestraat waren gesignaleerd. Het ging om een zeer grote groep. Hij vroeg wat hij moest doen. Ik heb hem gezegd dat hij ter plaatse moest gaan. Maar omdat ze geen overlast veroorzaakten, heb ik de opdracht gegeven om hen te observeren en niet tussen te komen.’

Federale en lokale politie stemmen de violen

De politiezone Kruibeke had vorige week de kat de bel aangebonden met de kritiek dat de strijd tegen transmigratie dweilen is met de kraan open, omdat migranten die worden opgepakt meteen weer worden vrijgelaten en er de volgende dag opnieuw staan.

‘De lokale politie zit helemaal op dezelfde lijn als de federale politie. We doen samen acties tegen illegale transmigratie die zin hebben’, bezweerde de minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), gisteren.

‘We hebben het signaal van Kruibeke wel opgepikt, om te zeggen dat onze politiediensten nog beter met elkaar moeten communiceren’, zegt zijn woordvoerder Olivier Van Raemdonck vandaag. ‘We hebben de provinciale coördinatoren van de federale politie de opdracht gegeven om nog eens met de lokale korpschefs samen te zitten, om duidelijk af te spreken wanneer lokale zones actie kunnen ondernemen. Vrijdag gebeurt dat al in West-Vlaanderen.’

‘Er zijn twee redenen om actie te ondernemen. De eerste is eenvoudig: wanneer migranten in de lokale zone overlast veroorzaken, kunnen ze worden opgepakt. We hebben nooit gezegd dat lokale zones op álle migranten moeten jagen’, zegt Van Raemdonck.

‘De twee reden is iets complexer, kadert in onze nationale aanpak van de mensensmokkel en vraagt overleg met de federale politie voor gerichte acties om bijvoorbeeld nieuwe smokkelroutes te helpen ontwrichten.’