De Brusselse politie heeft een kraakpand ontruimd dat sinds 2012 bewoond werd door een aantal Romagezinnen. Dat is in Brussel voor het eerst op basis van de nieuwe kraakwet gebeurd.

Elf personen moesten uit het pand vertrekken. Het ging om een familie van zeven personen, onder wie twee minderjarige kinderen, en vier andere volwassenen. Een van die vier volwassen personen is opgepakt omdat hij geseind stond voor feiten van valsheid in geschrifte. Volgens het parket verliep de ontruiming rustig.

De bewoners werden op voorhand verschillende keren verwittigd van de komende uitzetting, ook woensdag nog. Toen woonden er zeven families in het gebouw. Bij de uitzetting waren er dus nog maar elf personen aanwezig.

Het gebouw op de Leuvensesteenweg in Sint-Joost-ten-Node was in september 2012 verbeurd verklaard nadat de eigenaar veroordeeld werd voor huisjesmelkerij. Sindsdien was het eigendom van de Belgische staat.

Overlast

‘Maar de FOD Financiën stelde vast dat er nog mensen woonden, hoewel er geen enkel huurcontract met die bewoners was opgemaakt’, zegt Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. ‘Vermoedelijk betalen zij nog steeds huur aan de vorige eigenaar, maar juridisch gezien bezetten zij het gebouw “zonder recht of titel”.’

Het Brusselse parket opende een opsporingsonderzoek waaruit bleek dat er bovendien sprake was van overlast en dat het gebouw verwaarloosd werd. Herhaalde pogingen van de FOD Financiën om de bewoners goedschiks te doen vertrekken, haalden niets uit. Ook de aanplakking van een ontruimingsbevel in mei bracht de bewoners niet op andere gedachten.

Ontruiming

De FOD Financiën diende daarop bij het parket een verzoek in om het pand te laten ontruimen, gebaseerd op artikel 12 van de wet van 18 oktober 2017, de zogenaamde ‘kraakwet’.

‘Het parket heeft dan op 20 juli een bevel tot ontruiming opgesteld en aan de politie Brussel Noord gevraagd dat bevel uit te voeren’, zegt de parketmagistrate. ‘Alleen wie hardnekkig weigert het pand te verlaten, zal opgepakt worden. Wie vrijwillig vertrekt, moet de gelegenheid krijgen om zijn spullen mee te nemen. Meteen na de ontruiming zullen de nodige maatregelen genomen worden om het pand af te sluiten zodat een nieuwe onrechtmatige bezetting vermeden wordt.’