PVDA Asse neemt met de jonge lijsttrekker Raphaël Van Cappellen (22) aan het hoofd van een korte lijst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. “Onze inwoners beseffen dat de aanleg van een ring rond Asse een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest is, maar ze vinden dat het gemeentebestuur meer druk kan uitoefenen. Een ander heikel punt zijn de hoge prijzen van de gemeentelijke woon-zorgcentra en de prijs en kwaliteit van de huisvuilzakken”, zegt lijsttrekker Van Cappellen.