Burgers meten luchtkwaliteit in Waalse steden
Foto: Belga
Waalse stedelingen hebben geen idee hoe het echt gesteld is met hun luchtkwaliteit’, zegt Thomas Leroy, persverantwoordelijke van Greenpeace België. ‘Er zijn wel officiële meetstations, maar geen enkel daarvan staat in een stadskern.’

Officieel is er geen probleem met de Waalse luchtkwaliteit. In alle Waalse meetstations blijft de jaarlijkse concentratie van het verkeersgerelateerde stikstofdioxide (NO2) onder de Europese norm. De Waalse overheid wordt, in tegenstelling tot de Vlaamse en de Brusselse, door Europa dus niet aangemaand een luchtkwaliteitsplan op te stellen. 

Maar de Walen leven met een vals gevoel van veiligheid, zegt  Leroy. ‘Uit de metingen die we eind 2017 uitvoerden in 222 Belgische scholen, bleek dat er ook in Wallonië een probleem is met stikstofdioxide.’ 

Om een meer representatieve meting te krijgen voor de Waalse steden zocht Greenpeace 75 gezinnen die in de centra van Doornik, Bergen, Charleroi, La Louvière, Namen en Luik de komende vier weken meetbuisjes aan hun raam wilden hangen.  Eind september worden de conclusies bekendgemaakt, wanneer ook de resultaten van CurieuzeNeuzen Vlaanderen worden gecommuniceerd. 

‘In Vlaanderen en Brussel is luchtkwaliteit een hot topic’, zegt Leroy. ‘In Wallonië denken beleidsmakers en burgers dat er niets aan de hand is. Wij willen hen wakker schudden. Er is geen enkele reden om te geloven dat de concentraties stikstofdioxide in Waalse steden lager zouden liggen dan in Vlaanderen, Brussel of andere Europese steden.’