Groen verbolgen over plots verdwenen stukje ‘buurtnatuur’
Groen Lennik vindt het jammer dat er stukken natuur verdwijnen door onwetendheid. Foto: jvi

Mogelijk door onwetendheid raakte onlangs beschermde moerasvegetatie beschadigd tijdens zware onderhoudswerken . Groen trekt aan de alarmbel en wil dergelijke scenario's in de toekomst vermijden met ‘natuurvoogden’.

Recent werden zware onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op een lap grond langs de trambedding tussen Sint-Martens en Sint-Kwintens-Lennik. Officieel gaat het om landbouwgebied, maar omdat het al jaren ...