In Vlaanderen staan dertig bruggen op 'probleemlijsten'
De Sint-Annabrug te Aalst Foto: rr
Sinds februari staan er dertig bruggen op de 'probleemlijst' van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Vlaamse Waterweg. Dit zijn bruggen die onder verhoogde waakzaamheid staan en waarvan de toestand van nabij wordt opgevolgd.

Het Vlaamse Gewest beheert 2.618 bruggen, tunnels en duikers met een overspanning groter dan vijf meter. Het overgrote deel is in goede staat. Hoewel ontworpen voor 100 jaar, gaan bruggen in de praktijk zowat 70 tot 80 jaar mee. Zowel stalen als betonnen constructies vertonen na verloop van tijd slijtage, los van schade veroorzaakt door bijvoorbeeld aanrijdingen of strooizout.

Met de Lijst van de Prioritaire Kunstwerken volgt de Vlaamse overheid op welke bruggen dringend hersteld of vervangen moeten worden.

Op dit moment staan 30 bruggen op die lijst onder verhoogde waakzaamheid: 23 worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer en 7 bij de Vlaamse Waterweg.

BEHEERD DOOR AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

ANTWERPEN 

 • Brug B5 over de A13/E313 in de Wijnegemsteenweg in Wommelgem.

De brug moet vernieuwd worden. Begin 2017 werden de nodige middelen voorzien voor het opmaken van een voorontwerp en een inplantingsstudie. Deze studies lopen nog.

 • Brug 2 in de A13/E34 over de Sterckshoflei in Antwerpen (Deurne)

De nodige budgetten voor het vernieuwen van de brug zullen voorzien worden in 2020.

 • Brug 5 in de N139 over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in Arendonk

De nodige budgetten voor het renoveren van de brug zullen in 2019 worden voorzien. Deze brug is in gemengd beheer bij het Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg. De Vlaamse Waterweg is verantwoordelijk voor de onderbouw van de brug ; hieraan zijn geen dringende onderhoudswerken nodig.

 • Brug 1 in de A13/E34 over de Cornelissenlaan in Antwerpen (Deurne)

De brug moet herbouwd worden. De budgetten hiervoor zullen gereserveerd worden in 2020.

VLAAMS-BRABANT

 • Brug B16 in Hector Henneaulaan over de R0 en R22 in Zaventem

Deze brug dient te worden vernieuwd bij het verbreden van Ring van Brussel. 

 • Brug B16, deel oprit naar R0 en over de collector van Woluwe, in Zaventem

Deze brug dient te worden vernieuwd bij het verbreden van de Ring van Brussel.

 • Brug B1 bij op- en afrit 2 in Overijse

Brug sinds januari 2018 op de lijst met prioritaire kunstwerken. Er is verder onderzoek nodig om de meest optimale oplossing voor deze brug te bepalen.

 • Brug D1 in de A201 over spoorlijn in Machelen (Diegem)

Brug sinds januari 2018 op de lijst met prioritaire kunstwerken. De herstellingswerken zijn uitgevoerd. De brug zal bij de volgende rapportering niet meer op de lijst aanwezig zijn.

 • Brug O9 over de Bredestraat in Overijse

Brug sinds januari 2018 op de lijst met prioritaire kunstwerken. Er wordt een bestek opgemaakt om de brug te kunnen stutten, in afwachting van renovatie.

 • Viaduct B9 in de A3/E40 over de R0 in Zaventem (Sint-StevensWoluwe)

Deze brug dient te worden vernieuwd bij het verbreden van de Ring van Brussel.

OOST-VLAANDEREN

 • Brug over de A10/E40 in de Volkershouw in Wetteren (Westrem)

De brug werd afgesloten voor verkeer. Er wordt nu bekeken of deze gesloopt zal worden of vervangen.Deze bruggen staan op de lijst van het Agentschap Wegen en Verkeer

 • Goedingebrug in de E40 over de Leie in Gent (Drongen / Afsnee)

De studie voor de vernieuwing van de brug werd afgerond. De budgetten voor het uitvoeren van de vernieuwing dienen nog te worden voorzien.

 • Merelbekebrug in de E40 over de Tijarm van de Schelde in Gent (Zwijnaarde)

De brug wordt vervangen. De werken zijn in uitvoering.

 • Brug over de A10/E40 in de N466 in Gent (Baarle-Drongen)

De aanbesteding van de brugvernieuwing zal pas na 2019 plaatsvinden, aangezien er rekening dient te worden gehouden met de geplande werken aan het complex te Drongen.

 • Brug LXXV over de A10/E40 in Gent (Drongen)

De aanbesteding van de brugvernieuwing zal pas na 2019 plaatsvinden, aangezien er rekening dient te worden gehouden met de geplande werken aan het complex te Drongen.

 • Brug LXXIII over de A10/E40 in de Baarleveldstraat in Gent (Drongen)

De aanbesteding van de brugvernieuwing zal pas na 2019 plaatsvinden, aangezien er rekening dient te worden gehouden met de geplande werken aan het complex te Drongen.

 • Brug 30 in de A10/E40 over de spoorweg Brussel-Oostende in Erpe-Mere

De nodige budgetten voor het vernieuwen van de brug dienen nog te worden voorzien.

 • Slingerviaduct West in de verkeerswisselaar E17/E40 in Gent (Zwijnaarde)

De nodige budgetten voor het herstellen van het viaduct dienen nog te worden voorzien.

 • Slingerviaduct Oost in de verkeerswisselaar E17/E40 in Gent (Zwijnaarde)

De nodige budgetten voor de sanering van het slingerviaduct Oost zijn voorzien in 2020.

 • Viaduct van Gentbrugge in de A14/E17 in Gent (Gentbrugge)

De nodige budgetten voor de sanering van het viaduct zijn voorzien in 2020.

WEST-VLAANDEREN

 • Krukbrug in de N34 over de spoorlijn 50A in Oostende

Er werden de afgelopen jaren reeds werken aan de brug uitgevoerd. Momenteel wordt de brug herschilderd.

 • Brug 40 Nokerse weg in Waregem

Er werd eind vorig jaar een inspectie aan de brug uitgevoerd. De voorgestelde herstellingen die uit deze inspectie naar voren kwamen, zullen dit jaar worden uitgevoerd.

 • Brug-B50-N36-Roeselare-Kerkhove in Roeselare (Rumbeke)

Brug sinds januari 2018 op de lijst met prioritaire kunstwerken. Er werd een herstellingstudie opgemaakt. Er wordt nu bekeken hoe en wanneer de nodige herstellingen kunnen uitgevoerd worden.

 

BEHEERD DOOR VLAAMSE WATERWEG

WEST-VLAANDEREN

 • Dorpsbrug in de N50d over het kanaal Roeselare-Leie

De brug werd afgebroken. De heropbouw is in uitvoering. De nieuwe brug zal in 2019 in dienst genomen worden.

 • Voetbrug over sluis 11 in Kortrijk

De studie voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk is in uitvoering, als pilootproject voor het decreet complexe projecten. Verschillende scenario's worden hierbij onderzocht. Eind 2018 wordt voorzien om het voorkeursbesluit te nemen. Op dat moment zullen we beter zicht hebben op de impact van de opwaardering van het kanaal op deze voetbrug.

 • Leiebrug in de Budastraat over de zijarm van de Leie in Kortrijk

Borden van de tonnagebeperking werden geplaatst. Er is sinds 2013 een verscherpt toezicht; driemaandelijkse waterpassen en vormingsgedrag zijn geanalyseerd. Dit blijft stabiel.

 • La Flandrebrug Zwevegem

1 rijstrook (tijdelijk) uit dienst genomen en alternerend verkeer ingesteld (aanrijding). Overschrijding door zwaar uitzonderlijk vervoer niet toegelaten. Na overleg met de gemeente Zwevegem is beslist het alternerend verkeer op de brug aan te houden tot definitieve herstelling van de brug. Dit om moeilijk omleidingsroutes voor zwaar verkeer te vermijden. Intern is uitgeklaard dat de brug dient hersteld te worden. EBS start met de herstelstudie van de brug in april. Het bestek wordt eind juni verwacht.

OOST-VLAANDEREN

 • Sint-Annabrug in Aalst

Aan de Sint-Annabrug over de Dender te Aalst werd ernstige schade vastgesteld aan de koppen van de funderingspalen. Een onderzoek werd ingesteld naar de oorzaak van de schade en naar de mogelijke oplossingen. De herstelprocedure wordt voorbereid in de loop van 2018.

 • Prof.-Vandepittebrug wegbrug - W12- Terhandbrug over de Ringvaart om Gent in Merelbeke

Verscheidene naspandraden zijn gebroken of niet meer onder spanning. Betonrot, vermoedelijk chloriden in beton brugdek, mogelijk ook in andere onderdelen van de brug. EBS volgt de toestand verder op. De onderhoudsaannemer van het district Gent heeft in 2017, op vraag van EBS, de waterdichte afdekkappen weggehaald (waar de strengen het wegdek in duiken), het geheel uitgekuist (zand weggehaald) en de betonnen krans aangepast zodat de strengen vrij zijn van contact met water. Nadien is het geheel opnieuw overkapt en waterdicht opgekit. EBS heeft nog kernboringen gedaan in de landhoofden waar de trekwapening zit voor de carbonatatietest.

 • Mariakerkebrug in de Groenestaakstraat-Brugsesteenweg over het kanaal Gent-Oostende

Aanbesteding gepland in 2018.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig