Weyts haalt uit naar De Backer over proefeiland voor Knokke
Foto: Photo News

Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) reageert verbaasd op de communicatie van staatssecretaris Philippe De Backer over het proefeiland voor de kust van Knokke.

‘Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is uitschreeuwen wat allemaal níet kan, niet echt dapper’, stelt Weyts in een reactie.

De Vlaamse regering wil met het proefeiland onderzoeken of een kunstmatig eiland de badstad beter kan beschermen tegen zware stormen. Maar burgemeester graaf Leopold Lippens tekende verzet aan. En staatssecretaris De Backer meldde dat het eiland er op dit moment niet komt, omdat de voorwaarden van het marien ruimtelijk plan (MRP) niet vervuld zijn.

Testcase

In zijn reactie zegt Weyts dat het eiland een testcase is voor een van de alternatieven voor de bescherming van de kust, onder meer omdat ook burgemeester Lippens in het verleden zich positief uitsprak voor de aanleg van een energie-eiland. En staatssecretaris De Backer was in 2016 mede-initiatiefnemer, zegt Weyts. ‘Het is dan ook verbazend dat de staatssecretaris nu plots verklaart dat het proefeiland als testcase voor een van de alternatieven uit het alternatievenonderzoek alvast geschrapt mag worden. Het zou niet beantwoorden aan de voorwaarden van het Marien Ruimtelijk Plan. Bizar, want het ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan omschrijft enkel de zoekzone voor het proefeiland.’

De Vlaamse regering heeft ook nog geen advies geformuleerd over het ontwerp van het MRP en de federale regering heeft het nog niet goedgekeurd, vervolgt Weyts. Het MRP zit nog in openbaar onderzoek tot eind september en er is nog geen voorstel of vergunningsaanvraag ingediend voor het proefeiland. ‘Niettegenstaande dit alles weet de staatssecretaris nu blijkbaar reeds dat het nog niet bestaande proefeiland-plan niet beantwoordt aan het niet-bestaande Marien Ruimtelijk Plan’, aldus Weyts.

De Vlaamse minister zegt nog dat niets doen geen optie is, en vraagt alternatieven van de ‘initiatiefnemers en voorstanders van het proefeiland die hun staart hebben ingetrokken’. ‘We móeten Knokke en zijn inwoners beschermen tegen heviger overstromingen dan destijds verwacht.’ De minister wacht nu het verdere verloop van de procedure af.

Reactie

Het kabinet van staatssecretaris Philippe De Backer reageert op zijn beurt verbaasd op de scherpe bewoordingen van Weyts. ‘Wij wilden gewoon de puntjes op de i zetten,’ zegt woordvoerster Caroline Leys. Het is dus niet zo dat De Backer het eiland ‘schrapt’. ‘Er is bezorgdheid ontstaan dat het eiland een beklonken zaak is. Dat klopt niet’, zegt Leys. ‘Er is in het Marien Ruimtelijk Plan een zone voor een eiland voorzien op die plaats. Dat plan is goedgekeurd door de federale regering en daar is niets aan gewijzigd.  Alleen wijzen wij op de voorwaarden waaraan voldaan moet worden en op de noodzaak de alternatieven te onderzoeken.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig