Fietsers verliezen voorrang aan oversteekplaatsen
Fietsers aan de Naamse Poort in Leuven Foto: bart dewaele
Op meerdere plaatsen in Vlaanderen wordt de voorrangsregeling op kruispunten met fietspaden aangepast, tot groot ongenoegen van de fietsers. ‘Dit is te gek voor woorden.’

Het was verwarring troef voor Leuvense fietsers de voorbije dagen. Op tal van plaatsen op de ring rond de stad werd de voorrangsregeling op kruispunten aangepast. Daar waar fietsers wegen oversteken en waar tot voor kort de auto’s moesten stoppen om hen door te laten, zijn de ‘haaientanden’ van richting veranderd. Zij staan voortaan omgekeerd voor de fietsers. Die moeten nu stoppen en wachten tot de auto’s gepasseerd zijn.

Op Twitter uitten Leuvense fietsers hun ongenoegen. ‘Een demonstratie van het dedain voor fietsers’, noemt Tom Broos het. ‘Het verduidelijkt de beleidskeuze: de automobilist komt eerst, zelfs op een kruispunt waar dagelijks duizenden scholieren en studenten passeren.’ Het gaat onder meer over oversteekplaatsen aan de Naamsepoort en aan de Boudewijnlaan, waar veel fietsende studenten vanuit het centrum de oversteek maken naar campussen en het sportcomplex van Arenberg.

De echte reden
De ringweg rond Leuven is een gewestweg, de omkering van de haaientanden is dan ook een ingreep van het gewest en niet van de stad Leuven.

Anton Decoster van het Agentschap Wegen en Verkeer verklaart de aanpassing aan de verkeerssituatie: ‘De basis ervoor is een beslissing uit de zomer van 2017’, zegt hij. ‘Daar waar in Vlaanderen een fietsoversteekplaats deel uitmaakt van een kruispunt, hebben vandaag soms de auto’s  voorrang en soms de fietsers. Er is geen consistentie. Dat leidt tot verwarring en dat is niet goed voor de verkeersveiligheid. Daarom is besloten om daar verandering in te brengen.’

Als een fietspad pal naast een kruispunt ligt en niet parallel met een voorrangsweg voor auto’s, krijgt de fietser voortaan geen voorrang meer. Op die plaatsen verliest het fietspad ook zijn rode kleur en komt een symbool van een fiets op de weg te staan, samen met kleine witte blokjes en haaientanden. ‘Zo is het voor iedereen duidelijk dat de fietser moet wachten’, zegt Decoster.

Van STOP naar POTS?
Het Agentschap Wegen en Verkeer rolt de aanpassing op dit moment in heel Vlaanderen uit. Hoeveel locaties precies aangepast zullen worden, kan het AWV niet zeggen. ‘Wij begrijpen dat fietsers die gisteren wel nog voorrang hadden en nu niet meer, dat niet leuk vinden’, zegt Decoster. ‘Maar uniformiteit is cruciaal. Anders loop je het risico dat autobestuurders niet intuïtief aanvoelen waar ze wel en waar ze geen voorrang moeten verlenen. Ook daarom kunnen we de regels in steden met veel studenten of fietsers niet anders toepassen dan op andere locaties in Vlaanderen.’

Wouter Florizoone, mobiliteitsexpert en politicus voor Groen in Leuven, noemt de aanpassingen ‘te gek voor woorden’. ‘Maar het past binnen de nieuwe marsrichting van de Vlaamse overheid’, zegt hij. ‘Ze draait het STOP-principe (Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, Privéautoverkeer) om tot POTS-principe, waarbij de doorstroming van gemotoriseerd verkeer voorgaat op zwakke weggebruikers.’

De Leuvense schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (SP.A) is het daar helemaal mee eens: ‘Autodoorstroming lijkt eens te meer belangrijker dan de veiligheid van fietsers. Er zijn levensgevaarlijke en onduidelijke situaties gecreëerd, waardoor Vlaanderen de fietsers in Leuven in gevaar brengt’, zegt Robbeets, die de aanpassingen in strijd noemt ‘met een veilig, leefbaar en duurzaam mobiliteitsbeleid’.

Hoe verplaatsen we ons in de stad? Op die vraag probeerden wij eerder al een antwoord te geven in de video 'Strijd om de Straat'.