Parket ontdekt handel in valse attesten rijexamens
Foto: Photo News

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar een handel in valse attesten van rij-examens. Het gaat om de theoretische en praktische rijexamens die moeten afgelegd worden door mensen die door de politierechtbank veroordeeld zijn.

Als veroordeelden voor de examens slagen, krijgen ze daarvan een attest waarmee ze hun rijbewijs kunnen terugkrijgen. De voorbije week werden al drie dergelijke valse attesten ontdekt. Eén man die zich met een vals attest kwam aanmelden, werd opgepakt.

Vermoed wordt dat er nog meer valse attesten in omloop zijn en mogelijk mensen onterecht hun rijbewijs gerecupereerd hebben.