Staking Ivago afgeblazen, ‘maar problemen nog niet voorbij’
Op het Veerleplein, naast het Gravensteen, staan overvolle vuilniscontainers op straat Foto: fvv
Er is nu toch een voorlopige oplossing voor de vuilnisophaling in Gent. De drie vakbonden blazen de staking af, op voorwaarde dat er op korte termijn verder overlegd wordt. De ophaalrondes worden meteen hervat, meldt het Gentse stadsbestuur.

Al het afval wordt op korte termijn opgehaald, eerst en vooral op plaatsen met veel horecazaken en rekening houdend met geplande evenementen. Zo zou er op zaterdag ook een extra ophaling komen.

De vakbonden wijzen er wel op dat het probleem met het personeelsbeleid binnen Ivago nog niet is opgelost en er dus verdere onderhandelingen nodig zijn. 

De directie zou hebben voorgesteld dat iedereen die vandaag nog aan de slag gaat, voor de hele dag uitbetaald zal worden. Ook voor de vorige stakingsdagen zou het personeel worden uitbetaald, raakte al eerder bekend.. 

Werklast

Het personeel legde maandag het werk neer. Sindsdien stapelt het afval zich in de binnenstad op. Directe aanleiding voor de staking was de zware werklast na de hittegolf. Daarop werden afspraken gemaakt over het verlichten van het werk tijdens de zomermaanden.

Vanmorgen werd duidelijk dat het personeel van afvalintercommunale Ivago wil niet weten van dat ontwerpakkoord dat de vakbonden en de directie hadden bereikt. Normaal moest vanmorgen over het plan gestemd worden, maar de werknemers hebben het voorstel al bij de poort verworpen. Ze weigerden aanvankelijk om de uitleg over het voorstel te aanhoren. 

In de loop van de voormiddag kantelde de zaak. Eerst zei het socialistische ACOD de staking op te heffen. Kort daarna meldde plaatsvervangend burgemeester Martine De Regge (SP.A) dat ze vuilnismannen zou opvorderen. 'Het sociaal overleg heeft alle kansen gekregen', zei ze. Pas daarna lieten ook VSOA en ACV weten voorlopig af te zien van verdere acties. 

Vertrouwensbreuk

Dat de vakbonden eerst wilden verder staken, heeft te maken met de vertrouwensbreuk  bij Ivago. Daarom werd ook afgesproken dat de directie zich zou laten coachen. Maar vanmorgen blijkt dat het personeel er niet in gelooft dat dit een echte oplossing is voor het gebrek aan vertrouwen.

‘We zitten met een gigantisch probleem. Dat wordt alleen maar groter’, stelt Peter Wieme van ACV. ‘Het personeel wil nu duidelijk het signaal geven dat de maat vol is.’ Sommige personeelsleden gaven bij de poort aan dat ze verdere begeleiding van de directie weggesmeten geld vinden.

De ACV-vakbondsman wijst er wel op dat een eerdere vorming bij het personeel wel goed geëvalueerd werd. ‘Maar de vraag is of de directie er dan ook in meegaat.’ Hij stelt wel dat er van de kant van het personeel goede wil nodig is. ‘Er is wederzijds respect nodig, ook voor de leidinggevende’.

Opvorderen

Plaatsvervangend Burgemeester De Regge trad de voorbije week zelf op als bemiddelaar. ‘Het sociaal overleg heeft alle kansen gekregen’, zegt De Regge, die als schepen van personeelsbeleid ook zelf als bemiddelaar optrad. ‘We zijn tegemoet gekomen aan de belangrijkste eisen, het was een goed voorstel.’  ‘Het sociaal overleg heeft zijn eindpunt bereikt. In het kader van de volksgezondheid heb ik besloten om op te vorderen.’ Maar door het intrekken van de staking, is het niet nodig die opvordering verder uit te werken.

Het is niet de eerste keer dat het Gentse stadsbestuur overgaat tot een opvordering van de vuilnisophalers. Hetzelfde gebeurde tijdens een dagenlange staking bij Ivago in 2015. Burgemeester Daniël Termont vreesde ‘de uitbraak van epidemieën in zijn stad’. ‘Ik ben als burgemeester verantwoordelijk voor de veiligheid en de volksgezondheid in mijn stad’, zei hij toen. Ook in 2003 werden al eens stakende vuilnisophalers opgevorderd.

Stank

De gevolgen van de staking zijn in het stadscentrum ondertussen duidelijk merkbaar. De oproep om het afval weer binnen te nemen, wordt lang niet overal opgevolgd. Op sommige plaatsen maken sluikstorters van de gelegenheid gebruik om extra afval buiten te zetten. Ook de gewone vuilnisbakken worden niet leeggemaakt en zitten in de meeste gevallen overvol, met geurhinder als gevolg.