‘Kust voor Knokke wordt open riool’
Themabeeld Knokke Foto: rr
Leopold Lippens, burgemeester van Knokke-Heist, kondigt een ‘juridisch offensief’ aan tegen de Vlaamse regering, die één kilometer voor de kust een eiland wil aanleggen.

Hij is bijna 77 jaar oud, maar deze veldslag is de graaf van plan te winnen. ‘Als de plannen van de Vlaamse regering niet worden gestopt, is onze badstad straks geen cent meer waard’, sneert een boze Leopold Lippens. De burgemeester van Knokke-Heist fulmineert tegen het plan om voor de kust van Knokke een proefeiland aan te leggen, een gigantische berg zand die baggeraars op zo’n 1,2 km van het strand zullen opspuiten.

De Vlaamse regering wil in samenwerking met experts nagaan of zo’n kunstmatig eiland als een gigantische golfbreker de Belgische kust kan beschermen tegen zware stormen en de bijbehorende overstromingen. Blijkt dat effectief te werken, dan wordt het proefproject uitgebreid tot een langgerekt eiland, of een keten van kleine eilandjes, een werk dat hoe dan ook enkele decennia in beslag zou nemen.

Een nobel initiatief, zo lijkt het. ‘Ik weet ook wat een zware storm kan aanrichten’, repliceert Lippens. ‘Stormkeringen zijn uiteraard belangrijk, maar er zijn betere manieren dan zulke eilanden.’

‘Weyts moet ontslag nemen’
Zijn grootste bezwaar is dat op termijn de zone tussen het strand en dat langgerekte eiland – waar veel minder golfslag zal zijn – zal uitgroeien tot een kanaal langs de kust. Een kanaal, vreest de burgemeester, ‘waarlangs dagelijks tientallen binnenschepen koers kunnen zetten naar ofwel de haven van Zeebrugge of de Westerschelde.’

Gevolg volgens Lippens: ‘Het water voor het strand wordt een open riool waarin scheepsolie en afval van grote binnenschepen drijven. Die schepen zullen voorbijvaren op amper 350 meter van het strand, waardoor er nog amper plaats is voor waterrecreatie. Als dat eiland er in zijn definitieve vorm komt, trekken mensen met een tweede verblijf hier weg en is het gedaan met het toerisme in Knokke. Alleen al om die reden zou Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), die naast Openbare Werken ook bevoegd is voor Toerisme, meteen ontslag moeten nemen.’

Een batterij advocaten
‘Opgeteld zou het vastgoed in onze gemeente 2 à 3 miljard euro aan waarde verliezen. En dat mogen we Knokke niet aandoen’, aldus Lippens. Hij heeft daarom een batterij gespecialiseerde advocaten ingehuurd, gelet op ‘verschillende onregelmatigheden in de plannen van de Vlaamse regering’. Finaal doel: de plannen voor het eiland definitief begraven.

Ook de Brugse burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) zet vraagtekens bij het plan. ‘We zullen niet dulden dat het toerisme in onze deelgemeente Zeebrugge ook maar enige schade ondervindt”, zegt hij. Al wil hij niet gezegd hebben tégen het eiland te zijn. Landuyt: ‘Als Brugge en Zeebrugge zijn we in feite niet bij die plannen betrokken. Maar nogmaals: als het toerisme ook maar de minste schade lijdt, vindt Lippens in mij een medestander.’