'Scheiden moet ook zonder rechter kunnen’
Foto: Belga

Het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn om bij elke scheiding een rechter tussenbeide te laten komen. Als een kinderloos koppel het eens is over de scheiding, dan zou een uitspraak door een notaris kunnen volstaan. Dat staat in de aanbevelingen van een rapport opgesteld in opdracht van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Volgens experten Pierre Nicaise en Thierry Van Sinay - de erevoorzitters van respectievelijk de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen en van de Nationale Kamer van Notarissen - is de echtscheidingsprocedure bij een rechtbank in bepaalde gevallen achterhaald. Als het koppel geen minderjarige kinderen heeft, en de echtscheiding met onderlinge toestemming gebeurt, dan moet een formele uitspraak door een notaris volstaan, besluiten en ze na een brede consultatieronde.

Die procedure is niet nieuw, benadrukken de experten. In verschillende Europese lidstaten, bijvoorbeeld in Spanje, kan het al. Concreet kan de notaris de echtscheiding formeel uitspreken in plaats van de rechtbank, al moeten beide partijen wel verplicht een advocaat onder de arm nemen.

Het voorstel circuleert al langer, en wordt ook buiten de notariële wereld gedragen. Zo zou dit voor de overbelaste rechters een verlichting van hun takenpakket kunnen zijn.

Kinderen

De bevoegde notaris is die van de laatste gemeenschappelijke verblijfplaats. Hij of zij stelt een authentieke akte van echtscheiding op, en maakt een kopie over aan de burgerlijke stand.

Als het koppel wel minderjarige kinderen heeft, of er is geen onderlinge toestemming, dan blijft de echtscheiding een zaak voor de rechter.

‘Zwaar’

De Federatie van het Notariaat Fednot spreekt van een ‘goed voorstel’. ‘De verschijning voor de rechtbank wordt door veel mensen als een zware formaliteit ervaren.’, klinkt het daar.

Het rapport over het toekomst van het notariaat is nog maar een eerste stap. De Nationale Kamer van Notarissen en de Koninklijke Federatie van Notarissen starten een consultatieronde met de leden. Tegen eind september maken ze een advies over aan minister van Justitie Koen Geens.