N-VA heeft ook wel een paar eisen om MR te counteren
Vlaams N-VA-fractieleider Matthias Diependaele. Foto: belga

Als de MR effectief zou pleiten voor herfederalisering, dan plaatst N-VA daar de terugkeer tegenover naar de eenvoudige meerderheidsregel op federaal niveau en de afschaffing van alle (grond)wettelijke blokkeringsmechanismen.

Verscheidene kopstukken van de MR hebben vrijdag in een open brief gepleit om bevoegdheden rond gezondheid, mobiliteit, energie en buitenlandse handel terug over te hevelen naar het federale niveau. Onder de ondertekenaars vinden we de namen van de federale ministers Sophie Wilmès en François Bellot en van Senaatsvoorzitter Christine Defraigne.

Niet dat ze terug willen naar het ‘Belgique de papa’, zo verzekeren de ondertekenaars, maar ‘het Belgische federalisme moet steunen op een eenvoudig principe: efficiëntie’.

De federale coalitiepartner N-VA betreurt de brief en leest erin ‘dat de MR zijn vertrouwen in Wallonië en zijn inwoners verliest’.

‘Wanneer ze vragen om de Waalse gezondheidszorg en hun beleid over mobiliteit, energie en landbouw onder federale curatele te plaatsen, zegt de MR eigenlijk dat ze de Vlamingen nodig hebben om orde op zaken te brengen in Wallonië’, stellen vicevoorzitter en Europarlementslid Sander Loones en Vlaams fractieleider Matthias Diependaele in een Franstalig persbericht.

Maar de N-VA’ers zijn altijd bereid om te praten over de staatsstructuur. Als de MR effectief zou pleiten voor herfederalisering, dan plaatst de partij daar haar eisen tegenover: de terugkeer naar de eenvoudige meerderheidsregel op federaal niveau en de afschaffing van alle (grond)wettelijke blokkeringsmechanismen tegenover.

En dus zijn de Vlaams-nationalisten wel tevreden dat Franstalige liberalen het communautaire debat willen heropenen. ‘Om België echt efficiënter te besturen, moet er een echt institutioneel debat gevoerd worden en moet er dus gepraat worden over confederalisme’, besluiten Loones en Diependaele.