Oost-Vlaanderen versoepelt maatregelen tegen waterschaarste
Foto: pn

Waarnemend gouverneur Didier Detollenaere heeft in Oost-Vlaanderen de maatregelen tegen waterschaarste lichtjes versoepeld. Landbouwers en houders van moestuinen mogen voortaan vanaf 18 tot 10 uur hun tuin besproeien met niet-leidingwater. Ook voor het besproeien van sportterreinen komt er een uitzondering.

Landbouwers mogen voortaan ook weer drinkwater uit onbevaarbare waterlopen en afgesloten rivieren onttrekken voor hun vee.

Alle andere maatregelen blijven wel van kracht. Oost-Vlamingen mogen dus nog steeds geen drinkwater gebruiken voor niet-levensnoodzakelijke doeleinden zoals het wassen van hun auto, het besproeien van hun tuin, straten en gevels of het vullen van zwembaden en vijvers.

‘Spaarzaam omgaan met water blijft de boodschap’, klinkt het. ‘Want de weersvoorspellingen voor de komende dagen voorspellen weinig tot geen neerslag.’

De lichte versoepeling komt er op vraag van de landbouwsector, die te weinig tijd had om haar gewassen te irrigeren. Dat mocht tot vandaag slechts tussen 20 en 8 uur.