De Europese Commissie heeft een aantal maatregelen voorgesteld die de landbouwers moeten helpen om deze extreem droge periode door te komen.

De droogte heeft een aanzienlijke impact op de akkerbouw en de beschikbaarheid van veevoeder voor de veeteelt. Daarom heeft eurocommissaris voor Landbouw Phil Hogan overleg gepleegd met verscheidene landbouwministers.

Op hun aandringen neemt de commissaris twee nieuwe maatregelen die wat soelaas zouden moeten bieden voor de sector.

Zo zullen de boeren tot 70 procent van de rechtstreekse betalingen en 85 procent van de plattelandsontwikkelingsfondsen reeds tegen midden oktober in plaats van december kunnen ontvangen. Ze mogen ook landbouwgronden die normaliter braak zouden moeten liggen gebruiken voor de productie van veevoeder.

Hogan herinnert er voorts aan dat er binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid al mogelijkheden bestaan om de sector te ondersteunen. Zo kunnen de lidstaten tot 80 procent, en in sommige regio’s tot 90 procent, van de door de droogte aangerichte schade compenseren. Daarvan hoeft de Commissie niet op de hoogte worden gebracht, zolang de steun per landbouwer over een periode van drie jaar niet meer dan 15.000 euro bedraagt.

‘Ik moedig alle lidstaten aan om te bekijken welke maatregelen mogelijk zijn binnen onze wetgeving’, besluit Hogan.