Het migrantenstemrecht: veel discussie, weinig kiezers
Aan het migrantenstemrecht ging een heroïsche politieke discussie vooraf. Foto: marc herremans

De politieke heisa over de invoering van het migrantenstemrecht was omgekeerd evenredig met de resultaten op het terrein. Het aantal inschrijvingen blijft laag. ‘We moeten harder sensibiliseren of de procedure aanpassen.’

Voor de derde keer kunnen EU-burgers en niet-EU-burgers – die laatste groep moet langer dan vijf jaar in België verblijven – deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de participatiecijfers blijven ...