Naar analogie van de ‘Tax Liberation Day’ bestaat er ook zoiets als ‘Earth Overshoot Day’, de dag waarop de jaarlijkse hulpbronnen van de aarde reeds zijn uitgeput. En dat is vandaag, op 1 augustus. Deze dag valt in 2018 een dag vroeger dan vorig jaar.

Earth Overshoot Day is dus de dag waarop de mens en bedrijven alles hebben opgebruikt wat de aarde op één jaar tijd kan hernieuwen. Op 7 maanden tijd hebben we dat allemaal dus verbruikt. De ecologische herstelcapaciteit van onze planeet wordt daarmee tenietgedaan. ‘Om aan de huidige consumptie van de groeiende wereld­bevolking tegemoet te komen, hebben we ­momenteel eigenlijk 1,7 aardbollen nodig ’, klinkt het bij WWF België. ‘En als we zo voortdoen, zullen dat er nog vóór de helft van deze eeuw twee zijn.’

Sinds 2000 is de ecologische overbelasting sterk gegroeid, volgens de berekeningen van het Global Footprint Network (GFN). Earth Overshoot Day valt daardoor elk jaar vroeger. Vorig jaar werd de draagkracht van de aarde op 2 augustus overschreden. In 2016 was dat nog op 8 augustus, in 2015 op 13 augustus en in 2014 op 19 augustus. In 2000 was dat op 1 oktober.

De aarde is nu al op: ‘We hebben 1,7 aardbollen nodig’

In economische termen betekent Earth Overshoot Day dat we vanaf nu al de natuurlijke rijkdommen van 2019 aan het gebruiken of ontlenen zijn.

Die dag valt overigens niet in alle landen op hetzelfde moment. 1 augustus is een gemiddelde van de hele wereld. In Mexico valt die dat bijvoorbeeld op 29 augustus, terwijl die in Qatar al op 9 februari valt. Dat komt omdat Qatar een grote ecologische voetafdruk heeft en ook heel veel natuurlijke hulpbronnen gebruikt.

De aarde is nu al op: ‘We hebben 1,7 aardbollen nodig’

Vicieuze cirkel van klimaatverandering

De ‘ecologische overconsumptie’ van de aarde zorgt voor een dalende biodiversiteit, ontbossing, bodemerosie, een dalend visbestand, een gebrek aan vers water en de opbouw van CO2 in de atmosfeer. ‘De mensheid zit gevangen in een vicieuze cirkel van klimaatverandering, leidend tot nog meer droogteperiodes, bosbranden en orkanen’, klinkt het bij GFN. Global Footprint waarschuwt dat die evolutie steeds meer leidt tot migraties naar steden en naar andere landen.

Het tij kan mogelijk nog gekeerd worden, maar dan moeten we nu actie ondernemen. Tot de door de ngo aangehaalde dringende maatregelen behoren een drastische reductie van het autoverkeer, het halveren van de voedseloverschotten, het verminderen van de vleesconsumptie en het afstoppen van de demografische groei. ‘Als we elk jaar de Earth Overshoot Day met minstens 5 dagen kunnen uitstellen, dan hebben in we in 2050 misschien minder dan één planeet nodig om te leven’, klinkt het nog bij GFN.