Tijdens werken in het centrum van Keulen hebben archeologen overblijfselen gevonden van de oudst gekende bibliotheek in Duitsland. Ze dateert van de tweede eeuw na Christus.

In het gebouw werden bijna tweeduizend jaar geleden mogelijk tot 20.000 boekrollen bewaard.

De muren werden in 2017 blootgelegd tijdens graafwerken op de grond van een protestantse kerk in het centrum van de stad. Dat de restanten Romeins waren, hadden de archeologen snel door. Keulen is een van de oudste Duitse steden en door de Romeinen gesticht.

De kleine niches in de muren, van zo’n 80 op 50 cm, waren aanvankelijk wel een mysterie. Het duurde even voor de archeologen de puzzelstukken op de juiste plaats kregen.

‘Het zijn een soort kasten voor de rollen’, zegt Dirk Schmitz van het Romeins-Germaans museum in Keulen. ‘Ze zijn eigen aan bibliotheken. Zo zie je dezelfde in de bibliotheek in Efeze.’

De archeoloog omschrijft de vondst als ‘ongelooflijk en spectaculair’. Volgens hem ging het om een openbare bibliotheek. ‘Het is in het midden van Keulen, op de marktplaats of het forum. Omdat zulke gebouwen zo groot waren, waren ze publiek toegankelijk.’

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig