Steden krijgen gekleurde werkloosheid niet ingedamd
Gent en Antwerpen werken al nauw samen met de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB om meer opleidingen en taalcoaching aan te bieden. Foto: BELGA

Ook al daalt de werkloosheid, het aandeel werkzoekenden met een migratieachtergrond blijft stijgen in de steden en de Vlaamse Rand.

Twee op de drie Antwerpse werkzoekenden hebben een migratieachtergrond, blijkt uit een recente update van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 2018 van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur. Ten opzichte van de vorige monitor in 2016 is dat aandeel gestegen, ook al daalde de werkloosheid in het algemeen.

Antwerpen staat daarbij niet alleen. Ook in andere steden als Mechelen en Gent nam het aandeel toe. Net als in een hele reeks gemeenten in de rand rond Brussel, waaronder Vilvoorde.

Die hoge percentages vallen deels te verklaren door de veel grotere aanwezigheid van mensen met een migratieachtergrond in die steden en gemeenten. Maar dan nog is er sprake van een oververtegenwoordiging in de statistieken en het gaat nog altijd de verkeerde richting uit.

Vingerknip

Het grootste probleem in Antwerpen is en blijft het opleidingsniveau. Bijna 70 procent van de laagopgeleide werklozen is van buitenlandse herkomst. Ook Gent kampt met dat probleem (61,8 procent).

Beide steden werken al nauw samen met de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB om meer opleidingen en taalcoaching aan te bieden, ‘maar je kunt niet zomaar iemand met een vingerknip een hogere opleidingsgraad geven’, zegt de Gentse schepen van Werk Rudy Coddens (SP.A).

Hetzelfde verhaal in Antwerpen, waar ze zelfs met arbeidscompetentiebegeleiders (ACB’ers) de straat op trekken om jongeren van voornamelijk allochtone origine, die van de VDAB-radar verdwenen zijn, toch nog naar werk te begeleiden.

‘Ook onze opleidingstrajecten via dienstenchequebedrijven zijn, voornamelijk bij vrouwen, succesvol’, zegt Antwerps schepen Marc Van Peel (CD&V). ‘Toch kun je niet zeggen dat het probleem de oplossing nadert, ook al ontplooien we talloze en heel laagdrempelige initiatieven.’

In zijn meest recente algemene cijfers, die los staan van de monitor, ziet de VDAB intussen toch wat beterschap. Sinds begin dit jaar zette de daling van de werkloosheid zich voor het eerst ook door bij anderstaligen met een migratieachtergrond.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), die deze regeerperiode allochtonen als aparte doelgroep schrapte, benadrukt bij monde van zijn woordvoerder dat ‘iedere werkzoekende een probleem is’. ‘Het kleurtje dat eraan hangt, is van ondergeschikt belang.’ Dat Antwerpen en Gent daar een sterk stedelijk beleid rond proberen te ontwikkelen, juicht hij wel toe. ‘Zij hebben in tegenstelling tot kleinere gemeenten ook de schaal om dat mee in handen te nemen.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig