Technische specialisten met een bachelordiploma halen een kwart meer dan het gemiddelde startersloon van 2.195 euro bruto per maand binnen.

Een schoolverlater verdient in zijn allereerste job gemiddeld 2.195 euro bruto per maand. Dat blijkt uit een analyse van het hr-dienstenbedrijf Acerta, op basis van de starterslonen bij 40.000 werkgevers in Vlaanderen uit 2016. Concreet gaat het om werknemers uit de privésector jonger dan 25 jaar, die minder dan 1 jaar in dienst zijn.

Opgelet: het bedrag slaat op een voltijdse job en houdt geen rekening met extraatjes, zoals maaltijdcheques of andere loonvoordelen.

Een kwart verschil

Achter dat gemiddelde gaan grote verschillen schuil naargelang van het opleidingsniveau en behaalde diploma van de jonge werknemers. Tussen de hoogste en de laagste starterslonen ligt ruim een kwart verschil, gaande van 1.830 euro voor wie alleen lager middelbaar heeft gedaan en 2.425 euro voor universitair geschoolden.

Het startersloon van de laagst geschoolden ligt 16 procent onder het gemiddelde, terwijl de universitairen in het begin van hun loopbaan meteen 10 procent boven dat gemiddelde zitten.

Toch is het opleidingsniveau niet de enige parameter die het loon van de starters bepaalt, zegt Dirk Wijns, directeur van Acerta Consult.

‘De hoogte van het eerste loon hangt ook af van de vraag op de arbeidsmarkt naar specifieke profielen. Vooral de nood aan technische geschoolde arbeiders speelt een rol. Een startende arbeider met een diploma hoger middelbaar of een professionele bachelor verdienen ruim 20 procent meer dan hun leeftijdsgenoten die, met hetzelfde studieniveau, als bediende werken.’

Het allerhoogste startersloon is trouwens niet weggelegd voor de (universitaire) masters, maar voor professionele bachelors: 2.765 euro per maand.

‘Nogal wat technische beroepen zijn knelpuntberoepen’, zegt Wijns. ‘Schoolverlaters met een specifieke, gespecialiseerde opleiding, bijvoorbeeld uit de STEM-richtingen, zijn meer in trek dan de zoveelste schoolverlater met een marketingdiploma.’

Nog een opvallende vaststelling: in de socialprofitsector liggen de starterslonen voor bachelors hoger dan in de profitbedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om verpleegkundigen.

Genderkloof

Acerta ziet al van bij de loopbaanstart een loonkloof tussen de genders. ‘Jonge vrouwen verdienen in hun eerste job meteen minder dan jonge mannen, ook al hebben ze hetzelfde opleidingsniveau’, zegt Dirk Wijns. ‘Mogelijk kiezen vrouwen voor opleidingen die minder begeerd zijn op de arbeidsmarkt. Of ze kiezen, na de studies, voor functies die minder goed verloond worden.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in