Ondanks regen nog lang geen versoepeling droogtemaatregelen
Foto: David Van Hecke

Jazeker, het heeft geregend het voorbije weekend. Mag ik dan weer mijn wagen wassen met kraantjeswater? Een rondvraag bij de provinciebesturen leert dat het veel te weinig regende voor een versoepeling van de droogtemaatregelen.

Uit de rondvraag leren we ook dat de maatregelen tegen de droogte vrij goed worden opgevolgd, al is er in Vlaams-Brabant wel een boer gesnapt die een dijk open reed om aan water te geraken.

West-Vlaanderen

Gouverneur Carl Decaluwé: ‘Wij houden vast aan de strenge maatregelen. Woensdag zitten we samen met alle actoren. Uit dat overleg kunnen eventueel nog strengere maatregelen komen, zoals een verbod om water uit het IJzerbekken op te pompen, aangezien het zoutgehalte te hoog is. Dat is een West-Vlaamse vrees: de Noordzee is onze grens. Als het waterniveau te laag zakt, riskeren we een verzilting van het IJzerwater. Het is zeer ongezond daarmee het land te besproeien of het aan de dieren te geven.’

Decaluwé: ‘We stelden in West-Vlaanderen nog geen grove inbreuken vast op de droogtemaatregelen. Als de politie inbreuken vaststelt, houden mensen er snel mee op. Maar het gaat om een beperkt aantal inbreuken. De meeste mensen beseffen de ernst van de situatie.’

Oost-Vlaanderen

Gouverneur Jan Briers: ‘Ook in Oost-Vlaanderen heeft het niet genoeg geregend om de maatregelen te versoepelen. Ik heb ook van de mensen die direct betrokken zijn bij dit dossier nog geen uitnodiging gekregen om snel weer samen rond de tafel te zitten om eventueel nieuwe maatregelen af te spreken.’

Briers: ‘Ik heb weet van een paar kleinere inbreuken. De politie heeft die niet geverbaliseerd. Alleen de mensen streng toegesproken. We zijn ook geen heksenjacht bezig. Sensibiliseren is nu belangrijker.’

Antwerpen

Gouverneur Cathy Berx: ‘De zeer plaatselijke en lichte regenval van de voorbije dagen verandert niets, aangezien ook voor de komende dagen weinig tot geen neerslag wordt verwacht. De nood om zeer zuinig om te springen met water, blijft groot. Water moet in de eerste plaats worden gebruikt voor het welzijn van mens en dier. Zoek dus naar alternatieven.’

Berx: ‘We volgen de situatie en de verwachtingen nauwgezet en systematisch op. Zo nodig zullen we de maatregelen aanpassen in functie van de noden of mogelijkheden. Voorlopig wordt in elk geval nog niet gedacht of gewerkt aan bijkomende maatregelen.’

‘We hebben nog geen weet van boetes’, besluit Berx. ‘De afspraak is dat agenten mensen die het verbod overtreden vriendelijk vragen om te stoppen met het verboden watergebruik. Enkel wanneer ze daar niet spontaan gevolg aan geven, wordt hen een boete opgelegd.’

Limburg

Waarnemend gouverneur Michel Carlier: ‘Het heeft hier absoluut te weinig geregend om iets te veranderen aan de droogtemaatregelen. Er is regen, veel regen, nodig om tot een versoepeling te komen. Een daling van de temperatuur alleen zal niet genoeg zijn.’

Vlaams-Brabant:

Stijn Coppens, diensthoofd waterlopen: ‘Het beetje regen dat we hebben kunnen recupereren is onvoldoende om de tekorten aan te vullen. De maatregelen worden dus niet versoepeld. Toen we vorige week de besparingsmaatregelen uitvaardigden, wisten we al dat het zou regenen.’

Coppens: ‘Op dit moment verliezen we nog steeds meer water - door verdamping en door verbruik - dan de regen kan aanvullen. Het blijft dus verboden om met kraantjeswater het gazon te besproeien, de auto te wassen, of het plonsbad bij te vullen. Met grondwater mag je wel tussen acht uur ’s avonds en acht uur ’s morgens aan de slag. Hopelijk zijn de regenputten wat bijgevuld met de neerslag van de voorbije dagen.’

‘We hebben weet van één grove inbreuk op de droogtemaatregelen’, besluit Coppens. ‘Een landbouwer heeft een dijk opengereden om aan beekwater te geraken.’

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in