Topman De Lijn: 'Kritiek is stemmingmakerij van socialistische vakbond'
Foto: BELGA

Er rijzen vragen over de nieuwe managementstructuur die directeur-generaal Roger Kesteloot bij De Lijn heeft ingevoerd. Volgens critici werden twee kleine directeursposten speciaal opgericht voor de vroegere Vlaams-Brabantse en West-Vlaamse directeurs, zo schrijft De Tijd vrijdag. De vakbond reageert woedend, Kesteloot zelf spreekt van stemmingmakerij.

De Lijn, waar 8.000 mensen werken, wil via natuurlijke uitstroom tegen 2020 minstens 286 bedienden- en managementjobs schrappen. Het openbaarvervoersbedrijf schaft daarvoor haar dubbele hiërarchie met provinciale en thematische directies af. Op de hoofdzetel in Mechelen worden heel wat diensten gecentraliseerd.

Tegelijk voert directeur-generaal Kesteloot echter ook een aantal nieuwe directeursfuncties in. En daar komt kritiek op. Zo zal de nieuwe directeur Strategie van De Lijn amper 28 bedienden onder zijn hoede hebben. Voor de nieuwe afdeling Supply Chain Management zijn maar in 54 bedienden en een beperkt aantal arbeiders voorzien.

Ter vergelijking: de grootste afdelingen zijn Operaties, die meer dan 5.000 chauffeurs aanstuurt, en Techniek, met 800 technici. Volgens critici werden de minidiensten speciaal opgericht voor de oude provinciale directeurs die in de nieuwe structuur nog geen nieuwe taak kregen.

Ook loonsverhoging

Vijf van de acht directeurs kregen dit jaar ook nog eens een extra vergoeding van 300 euro bruto per maand toegekend. ‘Bij veel bedienden, die nog altijd niet weten welke job ze waar zullen uitoefenen, is dat in het verkeerde keelgat geschoten’, klaagt Vlaams Parlementslid Joris Vandenbroucke (SP.A) in De Tijd.

De vakbond reageert woedend. 'Dit is onfatsoenlijk en een slag in het gezicht van de werknemers die ongerust zijn over hun toekomst', zegt ACOD-secretaris Rita Coeck. 'Het komt erop neer dat de reorganisatie die oorspronkelijk aangekondigd werd als het aanpakken van het waterhoofd bij De Lijn, uiteindelijk terechtkomt op de schouders van de werknemers in de lagere echelons', zegt zij. 'De directieleden hebben zeer goed en in eerste instantie voor zichzelf gezorgd. Dat is onfatsoenlijk. De klein man betaalt hier opnieuw het gelag.'

Komkommertijd

Directeur-generaal Roger Kesteloot zegt aan De Standaard niet te begrijpen waar de kritiek plots vandaan komt. 'Misschien wordt er nu ophef gemaakt omdat het komkommertijd is en er geen ander nieuws is, maar dit besluit was al van het begin van dit jaar bekend, en is bovendien genomen in aanwezigheid van de hele Raad van Bestuur', zegt hij. 'Er is wel degelijk sprake van een grote besparingsoperatie, en die gaat onverminderd door ook. In de vorige bedrijfsorganisatie was er sprake van tien directeurs. Dat aantal is nu teruggebracht naar acht. De kritiek is dus niks anders dan stemmingmakerij.'

En het argument van de vakbonden dat er ondanks de besparingen twee overbodige directeursfuncties zijn bijgekomen? 'Er wordt gedaan alsof die functies overbodig zouden zijn, omdat op die diensten slechts enkele tientallen mensen werken. Men moet echter verder kijken dan het aantal personeelsleden. De afdeling voorraadbeheer bijvoorbeeld, die doet jaarlijks voor miljoenen euro's aan inkopen. Het is niet meer dan normaal om zo'n afdeling op directieniveau te beheren, zeker gezien het vele werk dat er nog aan de winkel is', argumenteert de topman van De Lijn.

Kesteloot: 'Ik kan niet anders dan opmerken dat deze kritiek weer een een-tweetje is geweest tussen de SP.A en de socialistische vakbond ACOD. Bij de vakbond kunnen ze heel goed 'neen' roepen, maar met inhoudelijke voorstellen komen ze niet.'