Ook ‘gehackte maïs’ moet aan Europese richtlijnen voldoen
Foto: REUTERS

De nieuwe technieken die het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) gebruik om genetisch gemodificeerde maïs te kweken, vallen wel degelijk onder de Europese wetgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). Dat heeft het Europees Hof van Justitie woensdag geoordeeld.

De uitspraak van het Hof houdt in dat voor de gewassen dezelfde test- en etiketteringsvereisten gelden als voor andere ggo’s. Er wordt daarbij een uitzondering gemaakt voor oudere mutagenese-technieken, die al bewezen hebben dat ze veilig zijn. Het VIB werkt voor zijn maïsproef echter met de moderne CRISPR/Cas9-methode, die volgens de uitspraak dus wel onder de ggo-richtijn valt.

Toch is het VIB voorlopig niet van plan de veldproef met genetisch gemodificeerde maïs weg te halen. ‘Het Europees Hof heeft namelijk geen uitspraak gedaan die specifiek over onze planten gaat’, zegt VIB-expert René Custers. ‘De wijzigingen die wij aanbrachten in het DNA van de maïs kan je bovendien ook aanbrengen via oudere technieken, maar daar houdt het EU-Hof geen rekening mee.’

Custers: ‘Bevoegd minister Marie Christine Marghem (MR) heeft ons in een brief gemeld dat de gebruikte methode niet onder de Belgische wetgeving rond ggo’s valt. Die brief is voorlopig niet herroepen. Ik ga ervan uit dat de uitspraak van het EU-Hof op het bureau van de federale overheid belandt, en dat die daarnaar zal handelen.’

‘Illegaal en onverantwoordelijk’

De milieuorganisatie Greenpeace hamert erop dat de Europese Commissie en de lidstaten nu snel moeten regelen dat ‘alle veldproeven beantwoorden aan de ggo-regels’. ‘Het Hof maakt duidelijk dat planten en dieren die afkomstig zijn van genoombewerking aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als andere ggo’s’, zegt beleidsexperte Franziska Achterberg.

‘Die vereisten bestaan om schade te voorkomen en om consumenten te informeren over wat ze op hun bord krijgen. Die ggo’s toelaten in het milieu zonder gepaste veiligheidsmaatregelen is illegaal en onverantwoordelijk, zeker omdat genoombewerking kan leiden tot onbedoelde neveneffecten.’