Wat heeft de regering beslist dat u rechtstreeks aanbelangt?
Vicepremier Peeters en premier Michel. Foto: ISOPIX

De federale regering heeft vannacht een akkoord gesloten met verregaande gevolgen voor werkzoekenden, voor mensen die met pensioen willen en voor Arco-spaarders. Ook treinreizigers met een smartphone gaan blij zijn.

Werkzoekend?

De regering wil de degressiviteit (verlaging) van de werkloosheidsuitkeringen geleidelijk invoeren vanaf begin volgend jaar. Het principe houdt in dat werklozen tijdens een eerste periode van zes maanden een hogere uitkering krijgen, die nadien sneller daalt.

De redenering luidt dat de uitkering net na een ontslag niet meteen een pak lager mag liggen dan het laatste loon. Dat kan ‘het drama voor een stuk uit een ontslag halen’.

Daarna gaat de uitkering naar beneden. Het laagste forfait waarop een werkloze kan terugvallen, zal niet lager liggen dan het bestaande forfait en is hoger dan het leefloon. Samenwonenden zitten daar iets onder, maar daarover zal nog worden gepraat. Het is ook onduidelijk wanneer iemand op dat laagste punt terechtkomt. Dat hangt af van een aantal variabelen, zoals de periode die iemand gewerkt heeft en de gezinssituatie.

Tegen het najaar moet duidelijk worden hoe de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen er precies zal uitzien. Rond november moet minister van Werk Kris Peeters (CD&V) met een voorstel naar de regering stappen.

U bent langdurig werkloos?

Het wordt mogelijk gemaakt dat u een gemeenschapsdienst moet vervullen.

U wilt met brugpensioen (SWT zoals dat tegenwoordig heet)

De regering besliste dat het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – het vroegere brugpensioen – bij herstructurering vanaf 2019 nog slechts kan vanaf 59 jaar en in 2020 vanaf 60 jaar. Dat was eerder al afgesproken, maar het huidige koninklijk besluit bevat de mogelijkheid voor de sociale partners om van die regel af te wijken. Die mogelijkheid wordt geschrapt.

Er werden nog beslissingen genomen die het gebruik van SWT moeten indammen. Zo worden de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdiensten (zoals de VDAB) gevraagd in hun activeringsbeleid bijzondere aandacht te besteden aan de SWT’ers die een knelpuntberoep kunnen invullen. Ook wordt de loopbaanvoorwaarde voor individuele SWT opgetrokken van 40 naar 41 jaar. Anders gezegd: heeft u geen 41 jaar gewerkt, dan komt u niet in aanmerking voor het systeem.

U zoekt een job (een knelpuntberoep zelfs)

Er komt een forfaitaire belastingvrijstelling voor nieuwe premies die de gewesten toekennen aan werkzoekenden die met succes een opleiding voor een knelpuntberoep afronden en die dus terug aan de slag gaan. Er komt ook een KB dat positieve acties - ‘geen quota’ - van bedrijven voor kansengroepen ondersteunt.

De regering wil ook dat het gemakkelijker wordt voor een Vlaming om in Wallonië te werken en voor een Waal in Vlaanderen. Daarvoor is overleg met de regio’s nodig.

U werkt, maar wil een bijkomende opleiding volgen

De regering zal werkgevers stimuleren om te investeren in de opleiding van werknemers op de lange termijn. Als u thematisch tijdskrediet opneemt om een opleiding in een knelpuntberoep te volgen, mag die opleiding voortaan 48 maanden duren in plaats van 36.

U zoekt collega’s in de zorgsector

Om het tekort aan werknemers in de zorgsector aan te pakken, is er een fonds (de sociale Maribel genaamd) waarmee jobs kunnen worden gecreëerd in de non-profitsector. Dat fonds zal voortaan kunnen worden gebruikt om werknemers om te scholen die in de zorgsector willen stappen.

U wilt geen bedrijfswagen

Het systeem van 'cash for cars' wordt bijgeschaafd om het interessanter te maken. Dat moet de werkgever de mogelijkheid geven het systeem van 'cash for cars' of het mobiliteitsbudget aan te bieden. Dat mobiliteitsbudget kan worden verdeeld over een milieuvriendelijke bedrijfswagen, duurzame vervoersmiddelen (openbaar vervoer, deelauto’s, fietsen …) en cash (extra loon op het einde van het jaar).

U gebruikt uw smartphone graag en vaak (ook in de trein)

De regering maakt de weg vrij voor een vierde telecomoperator en hoopt dat deze bijkomende concurrent de prijzen voor telefoon, wifi en tv zal drukken. 

De regering verstrengt voor alle operatoren de dekkingsverplichtingen, zodat zo veel mogelijk mensen toegang krijgen tot supersnel internet. Vandaag moeten de operatoren 98 procent van de bevolking coveren. Dat moet vanaf 2021 99,5 procent zijn en na 6 jaar 99,8 procent. Bovendien geldt er een dekkingsverplichting langs de belangrijkste spoorlijnen.

U was een Arco-spaarder

Het akkoord dat de federale regering heeft gesloten, houdt in dat de bank Belfius voor 30 procent naar de beurs gaat. De opbrengst wordt gebruikt om de staatsschuld te verminderen.

Tegelijk wordt er een fonds opgericht van 600 miljoen euro om de 658.000 coöperanten gedeeltelijk te vergoeden. Met het fonds kan 40 procent worden terugbetaald. Gedupeerden moeten daarvoor terechtkunnen bij een uniek contactpunt dat Belfius ten laatste tegen eind oktober opzet.

Alleen natuurlijke personen komen voor een vergoeding in aanmerking, rechtspersonen of vennootschappen niet. De federale regering zal Europa wel informeren over dit akkoord, maar gaat niet wachten op een voorafgaandelijke instemming om het uit te voeren.

Maar.

Gedupeerde Arco-coöperanten denken toch nog beter twee keer na alvorens ze een gat in de lucht springen.

Om te beginnen is deze regeling nog altijd gekoppeld aan de beursgang van Belfius, en die is nog altijd niet helemaal geregeld. Er is in de federale regering geen akkoord om te verkopen, laat staan tegen welke prijs dat moet gebeuren.

Bovendien valt het af te wachten of dit akkoord de juridische toets van Europa doorstaat.