Antwerpen en Limburg nemen extra maatregelen tegen droogte, West-Vlaanderen maakt uitzondering voor boeren
Foto: isopix

In West-Vlaanderen mag 's nachts nog gesproeid worden met regen- en putwater. Dat heeft de provinicie beslist nadat de droogtecommissie eerder dinsdag code oranje inriep en alle Vlaamse provinciegouverneurs een volledig sproeiverbod adviseerde. Antwerps gouverneur Cathy Berx gaat wel in op de vraag van de commissie, en ook in Limburg komt een verbod op verspilling van leidingwater.

Nadat de droogtecommmissie code oranje of de ‘pre-alarmfase’ heeft ingeroepen, laat waarnemend West-Vlaams gouverneur Katrien Vandeputte weten dat de provincie de meeste maatregelen die de commissie adviseert zelf al enkele dagen neemt. West-Vlaanderen volgt echter niet alle maatregelen. Gezien het landbouwkarakter van de provincie oordeelt West-Vlaanderen dat 's nachts sproeien met regen- of putwater wel nog altijd mag. Leidingwater gebruiken, blijft weliswaar uit den boze, zowel overdag als 's nachts.

'We hebben vorige week een aantal maatregelen opgelegd. Die hanteren we tot nieuw overleg met de crisiscel', aldus Vandeputte. 'Deze week komt de crisiscel bijeen en dan zal er beslist worden of het maatregelenpakket uitgebreid wordt.'

Antwerpen en Limburg nemen extra maatregelen

Antwerps gouverneur Cathy Berx heeft dinsdag dan weer een politiebesluit met waterbesparende maatregelen ondertekend. De provincie Antwerpen beschikt op dit ogenblik nog over voldoende drinkwaterreserves, maar gouverneur Berx roept toch al maatregelen in omdat het onduidelijk is hoe lang de droogte nog zal aanhouden.

In het besluit tegen verspilling staat onder andere dat het verboden is motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers af te spuiten, tenzij door daartoe gespecialiseerde ondernemingen. Het is ook niet langer toegestaan zwembaden, vijvers en fonteinen bij te vullen. Het reinigen van straten en voetpaden, daken en gevels en het besproeien van velden en tuinen zijn eveneens verboden.
Op donderdag zal de coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste van de provincie Antwerpen samenkomen om te bekijken of bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.

Ook de Limburgse gouverneur Herman Reynders stelt het verbod op de verspilling van leidingwater ook in. Daar wordt morgen pas beslist of het verbod ook voor grond- en regenwater zal gelden.

Geen nieuwe maatregelen in Oost-Vlaanderen 

Bijkomende maatregelen tegen de droogte komen er (nog) niet in Oost-Vlaanderen. Sinds vorige donderdag hanteert de provincie een streng waterbesparend beleid, zegt gouveurneur Jan Briers, en daar blijft het voorlopig bij. Woensdagnamiddag is wel nog een overleg gepland over eventuele bijkomende maatregelen.

In alle Oost-Vlaamse gemeenten geldt sinds vorige week een totaalverbod op het gebruik van leidingwater voor onder meer het wassen van auto’s, vullen van zwembaden en bevochtigen van tuinen ingesteld. Ook het gebruik van regenwater is beperkt: dat mag enkel ‘s nachts ingezet worden. Er is - net als in West-Vlaanderen - een oppompverbod van kracht.

Pre-alarmfase

Het algemeen sproeiverbod waartoe de droogtecommissie aandringt, zou niet alleen gelden voor leidingwater, maar ook voor grond- en regenwater. Het advies is van tel voor alle particulieren en openbare besturen. Als het van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) afhangt, mag niemand nog zijn gazon besproeien of auto wassen. En dat in alle Vlaamse provincies.

Voorlopig is code oranje alleen van kracht in West- en Oost-Vlaanderen en in een deel van Vlaams-Brabant. Code oranje is de ‘pre-alarmfase’. Aan alle gebruikers van leidingwater wordt gevraagd om spaarzaam om te gaan met leidingwater. Het gebruik van leidingwater is verboden voor niet-essentiële toepassingen zoals:

  • het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regelgeving of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 l), van vijvers en fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming: voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Overtredingen van het verbod worden beboet.