Alle Franstaligen op één lijst in Wezembeek-Oppem
Fréderic Petit Foto: ddl

Alle Franstalige partijen in Wezembeek-Oppem stappen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw samen naar de kiezer. Dat gebeurt niet in de faciliteitengemeenten Kraainem of Linkebeek.

LB-UNION: zo heet de vlag waaronder alle Franstalige partijen in faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem naar de kiezer stappen. Lijsttrekker is Fréderic Petit (MR), die sinds 2013 burgemeester is.

Zes jaar geleden deden de Franstaligen in deze Vlaamse faciliteitengemeente hetzelfde. Toen veroverde LB-UNION 18 zetels van de 23. De overige vijf zetels gingen naar de Vlaamse eenheidslijst Open.

‘Om de samenwerking tussen de Franstalige partijen in de verf te zetten worden de eerste vijf plaatsen op de lijst achtereenvolgens ingenomen door een vertegenwoordiger van MR, DéFI, cdH, Ecolo en PS. Dat is ook de volgorde van het aantal verkozenen in de gemeenteraad dat deze partijen hebben binnen de LB-UNION-fractie. MR heeft er 8, DéFI 6, CdH 4 en Ecolo 1. De PS heeft er ook 1. Het gaat om een raadslid dat Francois Van Hoobrouck opvolgde toen die ontslag nam’, aldus lijsttrekker Fréderic Petit.

In twee andere faciliteitengemeenten is er in tegenstelling tot het verleden niet langer sprake van Franstalige eenheidslijsten. In Linkebeek komt er naast de lijst van Damien Thiéry ook nog een Franstalige groep op onder leiding van schepen van Yves Ghequière die de steun heeft van 13 van de 20 raadsleden van de gemeente en OCMW waaronder burgemeester Valérie Geeurickx.

In Kraainem is een tweetalige ‘Lijst van de Burgemeester’ in de maak met burgemeester Cardon de Lichtbuer (cdH) als lijsttrekker. Deze formatie kreeg reeds de steun van cdH, Ecolo, Open Vld, CD&V.