Belastingvoordeel diesel is helemaal weggewerkt
Foto: AFP
De accijnzen op diesel en benzine zijn vandaag voor het eerst volledig gelijkgeschakeld.

Het is zover. De accijnzen op diesel  zijn in ons land voor het eerst even hoog als die op benzine. En dat zal in de toekomst zo blijven. ‘Dat klopt’, bevestigt Miet Deckers, woordvoerster van het kabinet van minister Kris Peeters (CD&V). ‘We zijn aan een eindpunt gekomen. Voor beide bedraagt de accijns (exclusief BTW, red.) nu zo’n 60 eurocent per liter.’

De gelijkschakeling van de accijnzen op diesel en benzine is een gevolg van de taxshift  die de regering-Michel eind 2015 aankondigde. Die had als bedoeling om  gericht te schuiven met de belastingen om de lasten op arbeid te verlagen. De voorbije drie jaar werd de taks op diesel daardoor geleidelijk aan duurder, terwijl de taks op benzine lichtjes daalde.

10 euro duurder

Concreet gebeurde dat via het zogenaamde cliquetsysteem. Bij elke prijsdaling van diesel op de oliemarkten trok de overheid automatisch de accijnzen op, waardoor de daling van de dieselprijs slechts voor de helft werd doorgerekend aan de consument en voor de andere helft werd ‘opgevangen’ door de accijnsverhoging. 

Volgens Omer Coekaerts van brandstofprijzen.be werd sinds eind 2015 een tankbeurt van 50 liter voor een dieselrijder daardoor  – louter fiscaal gezien – 10 euro duurder, terwijl de benzinerijder vandaag ongeveer 1 euro minder moet betalen. ‘Want aan het begin van elk jaar werd de benzineprijs geïndexeerd, wat men er al eens vergeet bij te vertellen.’

Dat correctiemechanisme leverde de overheid niet alleen een pak extra belastinginkomsten op, maar had ook tot doel om de prijzen aan de pomp naar elkaar te laten toe groeien. Alleen nog om marktredenen konden ze lichtjes van elkaar verschillen. Wat inmiddels ook gebeurde. Dit voorjaar werd diesel zelfs duurder dan benzine (DS, 28 februari)

De regering-Michel hoopt door de Belgen te ontmoedigen nog met dieselauto’s te rijden het wagenpark te vergroenen. Voorlopig lijkt dat te lukken, want de verkoop van dieselwagens heeft een duik genomen. Volgens Omer Coekaerts hebben tot nu toe vooral particulieren die 20.000 kilometer of minder per jaar rijden hun dieselwagen massaal ingeruild voor een benzinewagen. 

Tanktoerisme

Coekaerts verwacht dat door de gelijkschakeling van de accijnzen benzine en diesel elkaar ook in de toekomst aan de pomp nog weinig zullen ontlopen, waardoor er straks nog meer dieselrijders naar benzine zullen overschakelen. ‘Maar of dat het milieu veel zal helpen, durf ik te betwijfelen. Benzinewagens stoten vandaag niet veel minder CO2 uit dan de nieuwe dieselwagens, maar ze verbruiken wél tot 20 procent meer.’

Coekaerts waarschuwt  ook dat de duurdere diesel zal leiden tot tanktoerisme. ‘In de buurlanden zijn de accijnzen op diesel lager. Veel dieselrijders zullen de grens oversteken om daar te tanken.’

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig