Verbod op verkoop mazoutketels en slimme kilometerheffing: dit besliste de regering
Foto: BLG

Eventueel statiegeld vanaf 2023, een (bijna) verdubbeling van zonne- en windenergie tegen 2030, een verbod op de verkoop van mazoutketels vanaf 2021 en een slimme kilometerheffing voor auto’s. Die beslissingen, en nog veel meer, nam de Vlaamse regering afgelopen nacht.

De Vlaamse regering heeft haar superministerraad afgerond. Na een marathonvergadering van zo’n 20 uur hebben de ministers zich door de zowat 180 agendapunten geworsteld. De Standaard vernam de krachtlijnen van de belangrijkste dossiers.

Voorlopig geen statiegeld

Hoewel minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) haar veelbesproken Afvalplan niet had geagendeerd, werden er toch principiële afspraken over gemaakt.

CD&V pleitte daarin voor de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen, maar Open VLD en N-VA wilden eerst de sector de kans geven om zelf zwerfvuil beter aan te pakken. Voor die laatste optie werd gekozen.

Strenge recyclagedoelstellingen voor industrie

Er komen allerlei maatregelen om de afvalberg te verkleinen, zoals een verbod op gratis plastic zakjes aan de kassa en ambitieuze recyclagedoelstellingen voor de industrie.

Als die doelstellingen, ook na het opleggen van forse boetes, ‘op significante wijze’ niet gehaald worden, laat de Vlaamse regering de mogelijkheid open om statiegeld in te voeren vanaf 2023, georganiseerd door de sector zelf. Voor die datum kunnen wel al kleinschalige proefprojecten georganiseerd worden.

Verdubbeling hernieuwbare energie

Eén van de hoofdbrokken op de ministerraad was het Energieplan van viceminister-president Bart Tommelein (Open VLD). Tegen 2030 moet, zoals hij voorstelde, het vermogen aan zonne-energie stijgen van 2,5 gigawatt vorig jaar naar 6,7 in 2030.

Voor windenergie is de ambitie iets bijgesteld: 2 gigawatt in plaats van 2,5, wat zou resulteren in bijna een verdubbeling tegenover 2017.

Verbod op nieuwe mazout en aardgas

Ook werd afgesproken om verwarmen met fossiele brandstoffen radicaal af te bouwen. Vanaf 2021 komt er een verbod op de verkoop van mazoutketels.

Voor nieuwe verkavelingen gaat het nog verder: daar mag vanaf dat jaar ook geen aardgasaansluiting meer voorzien worden, waardoor verwarmen met warmtenetten de norm wordt.

Slimme kilometerheffing

De Vlaamse regering bereikte ook een akkoord over die invoering van een slimme kilometerheffing voor auto’s, zoals De Standaard gisteren berichtte, als onderdeel van het Klimaatplan.

Het rekeningrijden past zich aan het tijdstip en de plaats waar een auto rijdt aan, zodat verkeersstromen kunnen gestuurd worden en filevorming tegengegaan.

De Vlaamse ministers spraken af dat die kilometerheffing volledig in de plaats komt van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling bij de inschrijving van het voertuig. Ook moet de operatie budgetneutraal zijn, en dus niet leiden tot een belastingverhoging.

De concrete uitwerking van de kilometerheffing is voor de volgende Vlaamse regering.

Strengere normen voor fijn stof

Voor de uitstoot van fijn stof heeft de Vlaamse regering gekozen om vanaf 2021 de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te hanteren, in plaats van de Europese, die maar half zo streng zijn. Nog deel van het Luchtkwaliteitsplan zijn maatregelen voor de landbouw, zoals betere luchtfilters voor stallen.

Bijkomende maatregelen voor mestopslag en voedselrantsoenen voor vee moeten ervoor zorgen dat de uitstoot van het broeikasgas methaan wordt teruggedrongen. Er komen ook strengere isolatie- en verwarmingsnormen voor gebouwen, en maatregelen tegen voedselverspilling. 

Betonstop

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, met daarin de zogenaamde betonstop, krijgt verder vorm. Tegen 2025 mag in Vlaanderen nog maar drie bijkomende hectaren grond per dag worden bebouwd, in 2040 volgt dan de definitieve stop op de uitbreiding. 

Eigenaars die hun grond in waarde zien afnemen, worden vergoed aan honderd procent van de reële verkoopwaarde. De Vlaamse regering zal verder actief ontharding stimuleren, om zo minder grondoppervlakte onder beton, asfalt of gebouwen verloren te zien gaan. Een aantal woonuitbreidingsgebieden op verafgelegen of overstromingsgevoelige plekken, verdwijnen alvast. 

Kwetsbare bossen

Ook over het beschermen van waardevolle bossen werd er ook een akkoord bereikt: in plaats van een boskaart komen er algemene criteria die voor elk perceel moeten bepalen of het beschermd bos is.

Persconferentie straks

Verder lagen nog belangrijke dossiers op tafel, zoals het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, met de betonstop, het decreet Basismobiliteit en het luchtkwaliteitsplan.

Om 10.30 uur volgen meer details op een persconferentie.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in