Waarschuwingsfase ozon- en hitteplan geactiveerd
Foto: Roel Thijs

De waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan wordt vanaf vandaag geactiveerd. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Voor het eerst dit jaar wordt de waakzaamheidsfase voor hitte en ozon gestart. ‘Dat houdt in dat instellingen en organisaties die zich met kwetsbare groepen bezighouden, met name kinderen en ouderen, een waarschuwing zullen krijgen’, zei Joris Moonens, woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, vorig jaar.

Het KMI voorspelt dat gedurende minstens vijf dagen – te rekenen vanaf vrijdag 20 juli – de som van het verschil tussen de voorspelde maximumtemperatuur en 25°C in Ukkel hoger zal zijn dan 17°C (waarbij enkel de positieve verschillen in rekening gebracht worden). ‘Vandaar de activatie van de waarschuwingsfase’, klinkt het bij Ircel.

Vrijdag en de volgende dagen worden relatief hoge ozonconcentraties verwacht. Volgens de laatste voorspelling zal de Europese informatiedrempel van 180 microgram per kubieke meter lucht echter niet overschreden worden.

Het plan van Ircel bestaat uit 3 fasen:

1. een waakzaamheidsfase

2. een waarschuwingsfase

3. een alarmfase

Na de hittegolf van 2003 werd een plan voor hittegolf- en ozonpieken opgesteld waarin de risico’s verbonden aan hittegolven en ozonpieken worden samengevat en maatregelen worden voorgesteld.

Hitte kan aanleiding geven tot huiduitslag, uitdroging, hittekrampen, uitputting en zelfs een hitteslag. Veel ozon kan leiden tot kortademigheid, oog- en keelirritatie en hoofdpijn. Voor gevoelige personen kunnen de problemen ernstiger zijn.

Gevoelige groepen zijn baby’s en kleine kinderen, ouderen en chronisch zieken. Ook voor organisatoren van sportieve of culturele evenementen zijn de aanbevelingen belangrijk. Voor hen zijn er specifieke adviezen.

Tips

Belangrijke tips bij hittegolven zijn dat je meer moet drinken dan gewoonlijk, liefst water, al mogen fruitsappen ook, maar alcohol en koffie worden het best vermeden. Je kunt ook beter binnenblijven en het lichaam regelmatig afkoelen. Zware inspanningen – en sportbeoefening – worden het best vermeden tussen 11 en 22 uur. Je draagt liefst lichte kledij en wie buiten vertoeft, brengt het best zonnebeschermende producten aan op de huid. Gevraagd wordt ook om te checken of senioren geen hulp nodig hebben en erover te waken dat kinderen en huisdieren niet alleen in een geparkeerde auto achterblijven.