Droogte is nog geen ramp
Foto: Lisa Van Damme; LVD

Zal minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) de aanhoudende droogte erkennen als landbouwramp? ‘Eerst moet de wetenschap zijn werk doen’, zegt woordvoerder Jan Pauwels.

De aanhoudende droogte laat zich voelen op Vlaamse akkers. De Boerenbond roept bevoegd minister Schauvliege daarom op om te laten onderzoeken of de voorwaarden voor de erkenning van een landbouwramp vervuld zijn. Tegelijk roept de bond landbouwers op om zo veel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen van ‘uitzonderlijke verliezen’ door de aanhoudende droogte.

Maar het is momenteel nog veel te vroeg om te oordelen of er al dan niet sprake is van een landbouwramp. Daarvoor moet voldaan zijn aan twee voorwaarden: een uitzonderlijk weerfenomeen en significante schade. En ‘om te beginnen moet het weerfenomeen eerst achter de rug zijn’, verduidelijkt Pauwels. ‘Hoe langer dat duurt, hoe groter de kans natuurlijk is dat het uitzonderlijk is.’

Uitzonderlijk en significant

Bepalen of een weerfenomeen uitzonderlijk is, doet het KMI. ‘Dat is pure wetenschap, meteorologie’, zegt Pauwels. Het instituut maakt een rapport op, gebaseerd op vergelijkingspunten van de afgelopen twintig jaar. Als de huidige droogte daar voldoende van afwijkt, kan het KMI besluiten dat ze uitzonderlijk is.

Daarnaast zijn specifieke bedragen vastgelegd om te bepalen of schade al dan niet significant is. De hele sector moet minstens 1,25 miljoen euro schade geleden hebben, en minstens 5.000 euro per schadegeval – bijvoorbeeld per veekweker of gewassenteler. Een schattingscommissie ontfermt zich daarover, waarbij landbouwers bovendien zelf kunnen gaan aankloppen.

Vorig jaar werd bijvoorbeeld de nachtvorst van april voor Limburgse fruittelers als landbouwramp erkend op basis van bovenstaande criteria. Maar om de huidige droogte te kunnen erkennen, is het nog even wachten op regen. Pas dan kan minister Schauvliege het KMI om onderzoek vragen, kunnen schattingscommissies aan de slag en kan uiteindelijk afgebakend worden wie in aanmerking komt voor tegemoetkoming.