Druk op tolk om gesprek Trump en Poetin te reconstrueren
‘Ik denk dat we er meer over zullen vernemen binnen afzienbare tijd. De president heeft al enkele zaken aangehaald die tijdens de ontmoeting zijn gezegd’, zei Coats. Foto: AP

De directeur nationale inlichtingen van de Verenigde Staten, Dan Coats, heeft verklaard dat hij geen weet heeft van wat Amerikaans president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin elkaar verteld hebben tijdens hun top in Helsinki. Verschillende democraten willen de aanwezige tolk verhoren.

‘Ik denk dat we er meer over zullen vernemen binnen afzienbare tijd. De president heeft al enkele zaken aangehaald die tijdens de ontmoeting zijn gezegd’, zei Dan Coats, de directeur nationale inlichtingen van de Verenigde Staten. Hij was aanwezig op een veiligheidsforum in Aspen, in de staat Colorado.

Coats, die de werkzaamheden van inlichtingendiensten als de CIA en NSA overziet en coördineert, benadrukte dat het ‘een prerogatief van de president’ is om voor zich te houden wat hij met Poetin besprak.

De twee leiders bereikten maandag verschillende akkoorden, over Syrië, de veiligheid van Israël en nucleaire ontwapening. Maar details maakten ze niet bekend.

Terwijl Coats zich diplomatisch opstelt, verstoppen de Democraten hun ongenoegen niet. Het zit hen hoog dat ze niet weten wat Trump en Poetin tegen elkaar verteld hebben. Om toch te weten te komen wat de twee besproken hebben, willen ze de vertaler ondervragen achter gesloten deuren. 

‘Rechtzetting was nodig’

Trump wekte wel felle reacties op in de VS omdat hij had verklaard ‘geen enkele reden’ te zien waarom Rusland zich zou ingemengd hebben in de presidentsverkiezingen van 2016. Hij ging zo lijnrecht in tegen het unanieme advies van de inlichtingendiensten van de VS. Later kwam Trump terug op die uitspraken.

Druk op tolk om gesprek Trump en Poetin te reconstrueren
‘We hebben de capaciteit om dat soort dingen te controleren (...) Ik ben zeker dat de bal zeer aandachtig bestudeerd is.’ Foto: REUTERS

Coats reageerde al snel op Trumps uitspraken. In een persbericht verdedigde hij de ‘heldere’ inschattingen van zijn diensten over Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen. Hij vermeldde ook de ‘huidige inspanningen’ van Moskou om de Amerikaanse democratie ‘te ondergraven’. ‘Ik denk dat die rechtzetting nodig was (...) Dat was mijn taak’, zei hij in Aspen.

Geen microfoontje in voetbal

Hij drukte ook zijn ontevredenheid uit over de wijze waarop de top tussen de twee leiders in Helsinki is verlopen. Enkel hun twee vertalers waren tijdens die ontmoeting van twee uur aanwezig. ‘Ik zou gesuggereerd hebben om het op een andere manier te doen, als iemand me daarnaar had gevraagd.’

Coats zei dat ‘het risico altijd bestaat’ dat de Russen de conversatie hebben opgenomen. Met een glimlach op het gezicht sloot hij wel uit dat er een microfoontje zat in de voetbal van de Wereldbeker 2018 die Poetin aan Trump gaf. ‘We hebben de capaciteit om dat soort dingen te controleren (...) Ik ben zeker dat de bal zeer aandachtig bestudeerd is.’