Statiegeld op de lange baan
Foto: rr
De agenda van de Vlaamse superministerraad vrijdag oogt eivol, maar de invoering van statiegeld op blikjes en flessen staat er niet op.

Twee maanden geleden lanceerde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) haar verpakkingsplan met veel aplomb, hoewel er nog lang geen politiek akkoord was over de meest opvallende maatregel erin: de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen. Terwijl de maatregel tegen zwerfvuil maatschappelijk alsmaar breder gedragen lijkt, onder meer door een steeds ruimere meerderheid van de Vlaamse gemeenten, blijven de coalitiepartners N-VA en Open VLD bezwaren uiten, onder meer tegen de kostprijs ervan.

Die politieke onenigheid heeft tot gevolg dat over het statiegeld – tegen de verwachting in – vrijdag geen beslissing wordt genomen. ‘De N-VA en Open VLD hebben aan de verpakkingsindustrie een alternatief plan gevraagd’, klinkt het bij CD&V. ‘Dat wordt nu eerst bekeken.’ Daarom heeft minister Schauvliege besloten haar verpakkingsplan niet te agenderen. Een beslissing valt nu ten vroegste in september.

Op de superministerraad – de laatste bijeenkomst van de Vlaamse regering voor het zomerreces – staan wel heel wat andere dossiers op de agenda. Met stip op één staat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Vooral de vraag hoe grondeigenaars door de afgesproken betonstop in 2040 moeten gecompenseerd worden, is voer voor discussie. De liberalen willen meer onderzoek naar de budgettaire impact, de christendemocraten willen ‘eindelijk springen’. Over het beschermen van waardevolle bossen groeit er wel een consensus: in plaats van een boskaart komen er algemene criteria die voor elk perceel moeten bepalen of het beschermd bos is.

Klimaat- en energieplan

Daarmee eindigt het niet voor Schauvliege. Behalve een luchtkwaliteitsplan wil de Vlaamse regering ook het klimaatbeleidsplan afkloppen, waarin Vlaanderen uiteenzet welke maatregelen het wil nemen om de strenge Europese klimaatdoelstellingen te halen. ‘Er is een overeenstemming om ambitieuze doelstellingen te formuleren, maar daar concrete maatregelen aan koppelen ligt vaak moeilijker’, klinkt het bij de N-VA. ‘Ook een sector als de landbouw moet een ernstige inspanning leveren.’

Dat klimaatbeleidsplan moet een tandem vormen met het energieplan van minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD), die hoopt zijn coalitiepartners mee te krijgen in zijn ambitie om het vermogen aan zonne- en windenergie tegen 2030 meer dan te verdubbelen.

‘We denken eruit te zullen komen’, zeggen de liberalen. Voor het einde van dit jaar moet België een gemeenschappelijk energieplan aan Europa overmaken. Verder worden er vrijdag beslissingen verwacht over het decreet basisbereikbaarheid en maatregelen omtrent sociaal wonen en het stimuleren van innovatie.