Geldzaken en EHBO in eindtermen

Alleen blije gezichten vrijdag: alle actoren, inbegrepen de N-VA en het katholiek onderwijs, hebben zich verzoend met de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs.

Geldzaken en EHBO in eindtermen

Alleen blije gezichten vrijdag: alle actoren, inbegrepen de N-VA en het katholiek onderwijs, hebben zich verzoend met de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs.

Vlaamse regering keurt pakket met 382 minimumvaardigheden goed

BRUSSELDe opvallende nieuwkomers in het eindtermenpakket slaan op EHBO, financiële kennis, mediawijsheid en burgerschap. ‘Het was hoog tijd om de eind­termen aan te passen. Ze waren twintig jaar oud. Nieuwe technologieën ...