Akkoord over eindtermen eerste graad secundair onderwijs
Themabeeld Foto: BELGA

De Vlaamse regering heeft de nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs goedgekeurd.

De eindtermen waren na twintig jaar aan een opfrisbeurt toe. In oktober van vorig jaar bereikte de Vlaamse regering al een akkoord over het kader ervan, waaronder 16 sleutelcompetenties en het schrappen van het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen.

De nieuwe eindtermen voor de eerste graad, waarover nu een inhoudelijk akkoord bereikt is, gaan in samen met de start van de modernisering van het onderwijs in september 2019.

Het aantal eindtermen is verminderd van 688 naar 382. Maar ze zijn volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wel ‘langer, duidelijker en ambitieuzer’. Alle eindtermen moeten worden bereikt en elke leerling moet ook op het einde van de eerste graad de eindtermen basisgeletterdheid op individueel niveau halen. Het gaat dan over digitale, financiële en talige competenties.

We hebben binnen de ontwikkelcommissies heel wat werk verzet om de nieuwe eindtermen kwaliteitsvol te ontwikkelen. We zijn dus erg verheugd en hopen dat het parlement ze nu snel goedkeurt. Belangrijk is vooral dat het actief burgerschap ook in de eindtermen is opgenomen.
Raymonda Verdyck
Afgevaardigd bestuurder gemeenschapsonderwijs GO!

De eindtermen werden geformuleerd in functie van 16 sleutelcompetenties: Nederlands, andere talen, digitale vaardigheden, wiskunde, exacte wetenschappen en technologie, financiële competenties, burgerschap, historisch bewustzijn, ruimtelijk bewustzijn, lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid, sociaal-relationele competenties, duurzaamheid, juridische competenties, onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, zelfbewustzijn en -expressie, zelfsturing en wendbaarheid, ontwikkeling van initiatief, ambitie, ondernemingszin en loopbaancompetenties, cultureel bewustzijn en culturele expressie.

De nog te ontwikkelen eindtermen voor de twee graad moeten ingaan op 1 september 2021 en die voor de derde graad in september 2023.