In 2016 werden dubbel zoveel weides omgeploegd als in 2015. In 2017 is dat aantal nog eens verdubbeld. Nefast voor de klimaatopwarming.

En de boer, hij ploegt voort

Van onze redacteur 

Brussel‘De nieuwe regeling die de Vlaamse regering invoerde om weides te beschermen, doet het ­tegenovergestelde van wat ze beoogt: decennia oude weides worden massaal omgeploegd om er maïsakkers of aardappelvelden van te maken.’ Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) slaat alarm over de evolutie van het ‘blijvend grasland’ in Vlaanderen. In 2016 werden dubbel zoveel weides omgeploegd als in 2015. In 2017 is dat aantal nog eens verdubbeld ...